پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

دیۀ شکستگی قدم یا پاشنۀ پا ← → دیۀ شکستگی زانوی پا

دیۀ شکستگی ساق پا

مسأله 1407. دیۀ شکستن «هر یک از دو ساق پا»، چنانچه بدون کجى و عیب خوب شود، یک دهم دیۀ کامل[1] است.[2]

[1]. به عبارت دیگر، یک پنجم دیۀ قطع یک پا که برابر با «100» دینار یا یک دهم دیۀ کامل است.
[2]. اگر با کجی و عیب بهبود یابد، یک ششم دیۀ کامل است.
دیۀ شکستگی قدم یا پاشنۀ پا ← → دیۀ شکستگی زانوی پا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français