پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم مواردی که در شرع دیه برایش معیّن نشده است ← → دیۀ ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب سرخی، کبودی یا سیاهی شود

جنس دیه در آسیب‌های بدنی غیر از قتل

مسأله 1421. پرداخت دیه در غیر قتل، مانند قطع اعضا و شکستگی و جراحت و غیر آن، بر اساس هر یک از اجناسی که در دیۀ قتل بیان شد (درهم، دینار و سایر موارد) کافی است؛
البتّه، احتیاط واجب آن است که دیۀ ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی شود، فقط بر اساس طلا (دینار) محاسبه شود.
حکم مواردی که در شرع دیه برایش معیّن نشده است ← → دیۀ ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب سرخی، کبودی یا سیاهی شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français