پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

2. تسهیلات مرابحه / معنای تسهیلات مرابحه ← → انواع تسهیلات بانکی و احکام ویژۀ مربوط به هر یک از آنها / 1. تسهیلات فروش اقساطی / معنای تسهیلات فروش اقساطی

حکم تسهیلات فروش اقساطی

مسأله 1468. نکاتی که در انعقاد قرارداد تسهیلات فروش اقساطی لازم است رعایت شود به این شرح است:
1. از آنجا که فرد به وکالت از بانک[1] کالای مورد توافق را برای بانک نقدی خریداری می­نماید،[2] لازم است خرید حقیقی بوده و صوری نباشد.
2. معاملۀ فروش اقساطی مذکور، نباید شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.
3. اگر بانک در ضمن وکالت، خرید کالای معیّنی را شرط نموده، متقاضی تسهیلات باید همان کالا را خریداری نماید.
4. احکام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذکر شده رعایت شود، از جمله اینکه اگر کالای مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه­ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن که در جلد سوّم، مسألۀ «212» ذکر شده مراعات گردد؛ همین طور در معاملۀ نسیه، ثمن و زمان پرداخت آن همان طور که در جلد سوّم، مسائل «220 و 221» ذکر شد، معلوم باشد.

[1]. بنابراین، متقاضی تسهیلات نباید کالای مذکور را برای خود خریداری نماید.
[2]. شایان ذکر است، در بعضی از موارد خودِ بانک بدون وکیل کردن متقاضی تسهیلات، اقدام به خریداری نقدی کالا می­نماید.
2. تسهیلات مرابحه / معنای تسهیلات مرابحه ← → انواع تسهیلات بانکی و احکام ویژۀ مربوط به هر یک از آنها / 1. تسهیلات فروش اقساطی / معنای تسهیلات فروش اقساطی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français