پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم کارمزد عرضۀ اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه) ← → حکم کارمزد عرضۀ اوراق قرضه

توضیح خدمات بانکی در اوراق سهام و سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه)

٭ گاه ناشر اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار - مانند اوراق مشارکت یا اوراق اجاره - بانک­ها[1] را واسطه و عامل واگذاری و فروش آنها قرار میدهند و بانک­ها با دریافت کارمزد معیّنى به نمایندگى از ناشر، به فروش سهام یا عرضۀ سایر اوراق مبادرت میورزند.[2]

[1]. ­غالباً «بانک­ها» یا «بورس اوراق بهادار» یا «فرابورس» عامل عرضۀ این اوراق هستند.
[2]. گاهی نیز بانک متناسب با پیش‏بینی بازار و برنامه‏ریزی تخصیص منابع مالی‏، با استفاده از منابع بانک، اقدام به تهیّۀ اوراق سهام یا اوراق مشارکت و غیر آن برای خویش از ناشر می‏کند، سپس متناسب با برنامۀ مالی، به یک باره یا تدریجی آن را به متقاضیان عرضه می­کند و از تفاوت قیمت بین تهیّۀ اوراق مذکور و عرضۀ آن‏، سود به دست می‏آورد، همچنان که اگر اوراقی مانند اوراق سهام برای مدّت زمانی دست بانک باقی بماند، به عنوان صاحب اوراق از سود مربوط به آنها استفاده می‏کند؛ احکام خرید و فروش سهام و عرضۀ سایر اوراق بهادار، در فصل«بورس» بیان می­شود.
حکم کارمزد عرضۀ اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه) ← → حکم کارمزد عرضۀ اوراق قرضه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français