پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

توضیح خدمات بانک در نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه ← → 8. اضافه‌برداشت / معنای اضافه‌برداشت در فعالیّت بانکی

حکم اضافه‌برداشت و دریافت سود در قبال آن

مسأله 1505. اضافه برداشت در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط پرداخت سود است و ربا محسوب می­شود؛
البتّه، اگر بانک دولتى یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مالی که در حکم مجهول المالک است با اجازۀ حاکم شرع به یکی از شیوه­هایی که در مسألۀ «1466» ذکر شد، اشکال ندارد.
شایان ذکر است، اگر بانک (خصوصی یا دولتی یا مشترک) مبلغ اضافه برداشت را در قالب تسهیلات بانکی مطابق با عقود و معاملات اسلامی غیر ربوی پرداخت نماید، اشکال برطرف می­شود، که توضیح موارد آن در فصل «تسهیلات بانکی» گذشت.
توضیح خدمات بانک در نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه ← → 8. اضافه‌برداشت / معنای اضافه‌برداشت در فعالیّت بانکی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français