پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

10. صندوق امانات / توضیح خدمت بانکی صندوق امانات ← → حکم ارائۀ خدمات نگهداری کالا

حکم فروش کالاهای متروکه

مسأله 1507. اگر صاحبان کالا از گرفتن آن و پرداخت اجرت بانک خودداری کنند، بانک می‌تواند کالا[1] را به قیمت متعارف بازاری بفروشد و برای دیگران نیز خرید آن جایز است؛
زیرا بانک در این گونه موارد، به مقتضای شرط صریح یا ضمنی یا ارتکازی در صورت تخلّف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خریدش نیز اشکال ندارد.

[1]. غیر از شراب و مسکرات و مانند آنکه در مسألۀ قبل ذکر شد.
10. صندوق امانات / توضیح خدمت بانکی صندوق امانات ← → حکم ارائۀ خدمات نگهداری کالا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français