پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

توافقی بودن پرداخت وام با قرعه و مانند آن ← → سایر مسائل مربوط به فعالیّت این نوع از صندوق‌ها / قرض ندادن پول خود قرض گیرنده به وی

رعایت شرایطی که اعضا برای وام مقرّر نموده‌اند

مسأله 1529. مسؤول صندوق، از آنجا که «وکیل اعضا» می‌باشد، بر وی لازم است تصرّفش در مبالغ دریافتی از اعضا، فقط در محدودۀ وکالت باشد. بنابراین، نباید پول­ها را در غیر مسیر آن به کسی قرض دهد یا بدون رضایت اعضا در جهت دیگری صرف کند.
مسأله 1530. اگر مسؤول صندوق به وکالت از اعضا در ضمن پرداخت وام مصرف معیّنی را با قرض گیرنده شرط کند طوری که ربا محسوب نشود، مثل آنکه شرط نماید قرض گیرنده مبلغ وام را در خرید لوازم منزل برای خودش مصرف نماید، لازم است مطابق آن عمل شود.
توافقی بودن پرداخت وام با قرعه و مانند آن ← → سایر مسائل مربوط به فعالیّت این نوع از صندوق‌ها / قرض ندادن پول خود قرض گیرنده به وی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français