پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

بیمۀ نقد و نسیه ← → فسخ بیمه

تخلّف بیمه‌‏گر یا بیمه‌گذار از عمل به تعهّدات

مسأله 1563. اگر بیمه‌‏گر به تعهّدات خود عمل نکند، بیمه‌‏گذار میتواند - با رجوع به حاکم شرع، یا غیر او - وی را به اجراى تعهّداتش الزام نماید؛
همین طور، میتواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار باز گرداندن مبالغی که بابت حقّ بیمه پرداخت کرده، شود.
مسأله 1564. اگر بیمه‌‏گذار در قرارداد بیمه، متعهّد شده باشد مبلغى را به عنوان حقّ بیمه به صورت اقساط بپردازد، چنانچه در اجراى این تعهّد - چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان - تخلّف کند، دو صورت دارد:
الف. در مفاد قرارداد در این زمینه دستور و روش خاصّ مشروعی لحاظ و پیش‌بینی شده؛ در این صورت، باید به همان روش عمل شود، هرچند آن روش به صورت شرط ارتکازی یا ضمنی در قرارداد لحاظ شده باشد؛[1]
ب. قرارداد در این زمینه بر اساس روش خاصّی منعقد نشده؛ در این صورت، بر بیمه‌‏گر واجب نیست به تعهّد خود در پرداخت­ مبلغ یا عوض معیّن به هنگام بروز حادثه و ضرر مشخّص عمل نماید و در فرض مذکور، بیمه‌‏گذار نیز نمیتواند خواستار باز گرداندن حقّ بیمۀ پرداخت شده گردد.

[1]. توضیح اقسام شرط در جلد سوّم، مسألۀ «302» ذکر شده است.
بیمۀ نقد و نسیه ← → فسخ بیمه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français