پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

اعطای وام یا تسهیلات توسط شرکت­های بیمه ← → شرط هبه یا صلح بدون عوض در ضمن عقد بیمه

بیمۀ سرمایه‌گذاری و حکم سود آن

مسأله 1569. گاه «بیمه‌گذار» اقدام به انعقاد نوعی قرارداد سرمایه‌گذاری با بیمه­گر (شرکت­ بیمه) می­نماید؛[1]
طبق این قرارداد، بیمه‌گذار متعهّد میشود مبلغ معیّنى را به‌طور نقد یا به صورت اقساط (ماهانه، فصلی سالانه یا به‌طور دیگر) به «بیمه‌‏گر» بپردازد تا آن را در فعالیّت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری نماید و در مقابل آن «بیمه‌گر» متعهّد می­شود که­ علاوه بر ارائۀ خدمات بیمه - با توضیحی که در مسائل قبل بیان شد - اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّت­های اقتصادی و اعطای سود حاصل از آن به «بیمه‌گذار» نماید.
در فرض مذکور، لازم است این قرارداد مطابق با عقود یا ایقاعات شرعی - با رعایت شرایط آن - مانند مصالحه، مشارکت، مضاربه، اجاره، جُعاله، وکالت در کلّیّه عقود یا ایقاعات شرعی یا ترکیبی از آنها منعقد گردد[2] که توضیح دو مورد آن، به عنوان نمونه در مسائل بعد ذکر می­شود.
مسأله 1570. اگر قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری به عنوان «مصالحه» بین بیمه‌­گذار با بیمه‌‌گر (شرکت بیمه)[3] منعقد شود، تحقّق آن به صورت ذیل است:
بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» متعهّد می­شود مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه - مثلاً - به بیمه‌­گر بپردازد و وکالت می‌دهد بیمه‌گر، از طرف او[4] آن مبالغ را به صورت مشاع در فعالیّت‌های اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» سرمایه‌گذاری نماید؛
در مقابل، بیمه‌گر (شرکت بیمه) به عنوان «مُتصالِح» متعهّد می­شود حسب مفاد وکالت مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّت­های اقتصادی نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینه­ها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به بیمه‌گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهّد می­شود که خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده، به بیمه‌گذار ارائه نماید.
شایان ذکر است، شرایطی که بیمه‌گذار یا بیمه‌گر لازم است آن را رعایت نماید، در ضمن عقد صلح مذکور لحاظ می­شود.[5]
مسأله 1571. اگر قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری به عنوان«جُعاله» بین بیمه‌گر (شرکت بیمه) با بیمه‌گذار منعقد شود، تحقّق آن به صورت ذیل است:
بیمه‌گر به عنوان «جاعل» اعلام می­نماید: اگر بیمه‌گذار به عنوان «عامل» (در جُعاله) مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه به بیمه‌گر بپردازد و نیز به وی وکالت دهد[6] تا مبلغ مذکور را جهت سرمایه‌گذاری در فعالیّت­های اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» به صورت مشاع به کار گیرد، در مقابل بیمه‌‏گر متعهّد می­شود که حسب مفاد وکالت مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّت­های اقتصادی نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینه‌ها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به بیمه‌گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهّد می­شود که خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده به بیمه‌گذار ارائه نماید؛
شایان ذکر است، در این قرارداد، تعهّدات بیمه‌‏گر به عنوان «جُعْل» و «عوض» در «جُعاله» محسوب می­شود.
مسأله 1572. گاه شرکت­های بیمه­ای که اقدام به سرمایه‌گذاری می­نمایند، در ضمن لیست­ها و جداول خویش، مبلغ قطعی سودی را که در آینده به بیمه‌گذار بابت سرمایه‌گذاری پرداخت می­شود ارائه می ­کنند؛
برای این منظور، می­توان در ضمن قرارداد مصالحه­ای که در مسألۀ «1570» ارائه شد، بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» شرط نماید که اگر مبلغ سود حاصل از سرمایه‌گذاری بعد از کسر هزینه­ها و حقّ الوکاله، کمتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده باشد، بیمه‌‏گر مقدار کمبود را جبران نموده و آن را به بیمه‌گذار بپردازد؛
همین طور، بیمه‌‏گر به عنوان «مُتصالِح» در ضمن عقد مصالحه شرط می­کند که وکیل باشد تا چنانچه مبلغ سود حاصل از سرمایه‌گذاری بعد از کسر هزینه­ها و حقّ الوکاله، بیشتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده بود، مبلغ اضافه را برای خویش برداشته و با عقد صلح و مانند آن به خود تملیک نماید.[7]

[1]. که در عرف به آن «بیمۀ سرمایه‌گذاری» گفته می­شود.
[2]. بنابراین، «بیمۀ سرمایه‌گذاری» به خودی خود از عقود شرعی مستقل و مستحدَث محسوب نمی­شود، بلکه باید منطبق با عقود اسلامی گردد.
[3]. منظور از «شرکت بیمه» در این مورد و موارد مشابه، سهام‌داران شرکت بیمه است که مدیر عامل و هیأت مدیره را وکیل در ادارۀ امور شرکت نموده­اند.
[4]. با حقّ توکیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله.
[5]. بنابراین، ابتدا بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» می­گوید: مصالحه می­کنم بر اینکه مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه - مثلاً - به بیمه‌‏گر بپردازم و بیمه‌‏گر از طرف من وکیل باشد با حقّ توکیل غیر تا آن مبالغ را به صورت مشاع در فعالیّت‌های اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» سرمایه‌گذاری نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینه­ها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به من (بیمه‌گذار) بپردازد و علاوه بر آن خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده به اینجانب ارائه نماید (ضمناً، اگر قرارداد مشتمل بر شروطی است، ذکر می­شود).
در مقابل، بیمه‌‏گر به عنوان «مُتصالِح» می­گوید: این مصالحه را قبول کردم و متعهّد می­شوم حسب وکالت فوق برای بیمه‌گذار سرمایه‌گذاری کرده و به مفاد مذکور عمل نمایم.
[6]. با حقّ توکیل دیگران و نیز وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله (جُعْل).
[7]. شایان ذکر است، از‌ آنجا که جُعاله نوعی ایقاع محسوب می­شود، شرایط ضمن آن واجب الوفاء نیست. بنابراین، اگر قرارداد بیمۀ مذکور به عنوان جعاله منعقد شود، برای لازم شدن عمل به شرایط ضمن آن نیاز به عقد جداگانۀ دیگری مانند صلح می­باشد که شرایط مذکور در ضمن آن عقد ذکر گردد.
اعطای وام یا تسهیلات توسط شرکت­های بیمه ← → شرط هبه یا صلح بدون عوض در ضمن عقد بیمه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français