پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم معامله بر نوسانات قیمت ← → خرید و فروش برند شرکت

معامله بر نوسانات قیمت / توضیح معامله بر نوسانات قیمت در بورس

٭ گاه آنچه در بورس مورد معامله و توافق قرار می‌گیرد، نوسانات قیمت سهام و تفاضل قیمت­ها یا شاخص سهام[1] می‌باشد؛[2]
مانند اینکه شاخص سهام بورس در حال حاضر «100» باشد، فرد (الف) پیش‌بینی می­کند در هفتۀ آینده شاخص سهام «102» می­شود و فرد (ب) پیش‌بینی می­کند شاخص سهام «98» خواهد شد و در این حال طرفین بر شاخص سهام معامله انجام می‌دهند؛ مثلاً هزار واحد شاخص - که قیمت هر واحد آن «100» تومان است - برای هفتۀ ‌آینده فروخته می­شود، در هفته بعد اگر شاخــص «102» شــد، فــرد (ب) باید قیمــت «1000» واحد ضــرب در «2» - یعنی «200» هزار تومان - به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام «98» شد، فرد (الف) باید قیمت «1000» واحد ضرب در «2» - یعنی «200» هزار تومان - به فرد (ب) بدهــد.
یا آنکه هر دو مثبت فکر کنند؛ مثلاً فرد (الف) پیش‌بینی می­کند در هفتۀ آینده شاخص سهام «102» می­شود و فرد (ب) پیش بینی می­کند شاخص سهام 104 شود و بر شاخص معامله می­کنند، مثلاً «1000» واحد شاخص برای هفته ‌آینده فروخته می­شــود و در هفتۀ بعد اگر شاخص «102» شــود، فرد (ب) باید قیمــت «1000» واحد ضرب در «2» به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام 104 شد، فرد (الف) باید قیمت «1000» واحد ضرب در «2» به فرد (ب) بدهد.[3]

[1]. این معامله ممکن است روی شاخص کلّ بورس باشد یا روی شاخص­های زیر مجموعۀ بورس مثل شاخص صنعت، یا شاخص­های جزئی­تر مثل شاخص صنعت سیمان.
[2]. این معامله، عرفاً نوعی شرط‌بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «اکل مال به باطل» محسوب می­شود.
[3]. این مبلغ معمولاً‌ از حساب وثیقه که فرد نزد «کارگزاری و اتاق پایاپای بورس» قرار داده، کسر شده و تسویۀ حساب نقدی بین طرفین صورت می­گیرد.
حکم معامله بر نوسانات قیمت ← → خرید و فروش برند شرکت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français