پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تحویل سهام فروخته شده ← → حکم معامله بر نوسانات قیمت

فروش سهام به صورت مالکیّت موقّت

مسأله 1581. فروش دارایی‌های شرکت از طریق اوراق سهام به صورت مالکیّت موقّت (برای مدّت زمان به خصوصی) طوری که با سپری شدن زمان مذکور، خریدار مالک آن نباشد، باطل است؛ توضیح بیشتر مالکیّت زمانی در جلد سوّم، مسائل«102 و 103» بیان شد.[1]

[1]. البتّه، اگر فروش سهام بدون آنکه مقیّد به زمان معیّنی شده باشد صورت گیرد، ولی در ضمن معامله شرط شود که فروشنده وکیل در بازخرید سهام در زمان معیّن باشد، معامله صحیح است.
تحویل سهام فروخته شده ← → حکم معامله بر نوسانات قیمت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français