پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

اوراق مرابحه رهنی / توضیح اوراق مرابحۀ رهنی ← → 2. اوراق مرابحه / توضیحات اوراق مرابحه و اقسام آن

حکم اوراق مرابحه

مسأله 1600. برخی از نکاتی که در واگذاری اوراق مرابحه لازم است به آن توجّه شود به این شرح است:
1. صاحب اوراق، وکالت[1] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.
2. احکام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذکر شده رعایت شود. بنابراین، باید در معاملۀ نسیه قیمت و مدّت آن و نیز چنانچه اقساطی است زمان پرداخت هر قسط و مبلغ هر قسط معلوم باشد. همچنین، اگر کالای مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه­ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن - که در جلد سوّم، مسائل «211 و 212» ذکر شده - مراعات شود.
3. نوع سوّم از اوراق مرابحه از مصادیق «بیع عینه» محسوب می­شود و اگر در ضمن معاملۀ نقد اول، انجام معاملۀ نسیه دوّم شرط شده باشد، هر دو معامله باطل است و اوراق مرابحه صورت شرعی ندارد و چنانچه شرط نشده باشد هر دو معامله صحیح است.[2]
4. معاملۀ نسیه مذکور، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.

[1]. با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[2]. توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوّم، مسألۀ «230» ذکر شد.
اوراق مرابحه رهنی / توضیح اوراق مرابحۀ رهنی ← → 2. اوراق مرابحه / توضیحات اوراق مرابحه و اقسام آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français