پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم بازار ثانوی اوراق استصناع ← → 9. اوراق استصناع

حکم اوراق استصناع

مسأله 1629. قرارداد سفارش ساخت (استصناع) عقد مستقل محسوب نمی‌شود،[1] بلکه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است.
بنابراین، اوراق مذکور ممکن است به صـورت ترکیبــی از دو یا چند عقــد یا ایقاع مانند اجاره، صلح، جعاله، بیع و معاوضه طرّاحــی شــود و برای صحیــح بودن آن لازم است احکام و شرایط عقد یا ایقاعی را که بر آن منطبق می­شود دارا باشد؛
مثلاً اگر اوراق استصناع از نظر فقهی منطبق بر نوعی جعاله و معاوضه گردد، رعایت نکات ذکر شده در اوراق جعاله لازم است و چنانچه منطبق بر نوعی اجاره و معاوضه گردد، رعایت نکات ذکر شده در اوراق اجاره لازم است.[2]

[1]. از عقود مستحدثه نیز نمی­باشد.
[2]. به جلد سوّم، مسائل «566 و 567» و نیز همین جلد، مسائل «1479 تا 1481» رجوع شود.
حکم بازار ثانوی اوراق استصناع ← → 9. اوراق استصناع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français