پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

6ـ انجام کارى به قصد بیرون آمدن منى ( استمناء ) ← → 4 ـ لمس زن

5 ـ نگاه کردن به زن و بازى شهوت انگیز با او

مسأله 229 : براى محرم جایز نیست که با زن خود بازى شهوت انگیز نماید، و اگر این کار را کرد منى از او بیرون آمد، باید یک شتر کفاره بدهد، و در صورت نداشتن باید یک گوسفند کفاره بدهد، و در صورتى که نگاه کردن محرم به زنش از روى شهوت موجب بیرون آمدن منى از او باشد، باید از آن پرهیز کند، بلکه احوط و اولى آنست که از آن پرهیز کند اگرچه موجب بیرون آمدن منى نباشد .
و چنانچه از روى شهوت به زنش نگاه کرد و منى از او بیرون آمد، بنا بر احتیاط باید یک شتر کفاره بدهد، و امّا اگر منى بیرون نیامد و یا بدون شهوت به او نگاه کرد و منى بیرون آمد، کفاره واجب نیست .
مسأله 230 : اگر محرم به غیر زن خود نگاه کند نگاهى که بر او جایز نیست پس اگر منى از او بیرون نیامد،
کفاره اى بر او واجب نخواهد بود، و اگر بیرون آمد، باید کفاره بدهد، و احتیاط این است که اگر وضع مالى و دارایی اش خوب باشد یک شتر کفاره بدهد، و اگر متوسّط باشد یک گاو کفاره بدهد، و بنا بر اظهر اگر فقیر باشد کافى است که یک گوسفند کفاره بدهد .
مسأله 231 : لذت بردن شخص محرم از زن خود به وسیله صحبت کردن و همنشین شدن و مانند آن است، اگرچه احتیاط در این است که محرم هر گونه لذت بردن از زن خود را ترک کند .
6ـ انجام کارى به قصد بیرون آمدن منى ( استمناء ) ← → 4 ـ لمس زن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français