پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

7ـ عقد ازدواج ← → 5 ـ نگاه کردن به زن و بازى شهوت انگیز با او

6ـ انجام کارى به قصد بیرون آمدن منى ( استمناء )

مسأله 232 : استمناء اقسامى دارد :
استمناء به وسیله مالیدن عضو تناسلى، چه با دست و چه با غیر آن، و این کار مطلقاً حرام است، و حکم آن در حج حکم جماع است، و بنا بر احتیاط حکم آن در عمره مفرده نیز حکم جماع است، پس اگر این کار را به طورى که ذکر شد در احرام حج و قبل از وقوف در مشعر انجام داد، باید کفاره بدهد و آن حج را تمام کند و در سال آینده اعاده نماید، و اگر در عمره مفرده قبل از فارغ شدن از سعى انجام داد، بنا بر احتیاط باید کفاره بدهد و آن عمره را تمام کند و در ماه آینده دوباره انجام دهد .
استمناء بوسیله بوسیدن زن خود و یا دست زدن به او و یا بازى شهوت انگیز نمودن با او و یا نگاه کردن به او و حکم این همانست که در مسائل قبل بیان شد .
استمناء به وسیله شنیدن صحبت زن و یا شنیدن اوصاف و مشخصات او و یا بوسیله تصور او در خیال خود و مانند آن، و این نیز بر محرم حرام است، ولى اظهر این است که موجب کفاره نیست .
7ـ عقد ازدواج ← → 5 ـ نگاه کردن به زن و بازى شهوت انگیز با او
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français