پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

پول قربانی در حج بذلی ← → کفایت حج بذلی از حجةالاسلام

رجوع به کفایت در حج بذلی

مسأله61: رجوع به کفایت(1) در استطاعت بذلی شرط نیست، مگر اینکه درآمد وی تنها در ایام حج باشد و با درآمد همان ایام بقیه سال را زندگی می‌کند به طوری که اگر به حج برود قدرت تأمین هزینه زندگی در بقیه سال را نخواهد داشت در این صورت حج بر او واجب نیست.
بله، اگر مخارج زندگی‌اش در بقیه ایام سال را نیز بدهند یا بخشی از آن را دارد و بقیه را به او بدهند حج بر او واجب می‌شود.

(1) رجوع به کفایت، یعنی این که اگر حج برود پس از بازگشت بتواند ـ بالفعل یا بالقوه ـ هزینه زندگی خود و عائله‌اش را تأمین نماید به نحوی که احتیاج به کمک گرفتن از دیگران نباشد و در حرج و مشقت هم قرار نگیرد.
و به بیان دیگر: باید حال مکلف طوری باشد که ترس از فقر و تنگدستی خود و عائله‌اش به علت رفتن به حج نداشته باشد.
بنابراین کسی که وقت درآمدش در ایام حج باشد به طوری که اگر به حج برود درآمد نداشته باشد و نتواند هزینه زندگیش را در بقیه روزهای سال یا بعضی از آنها تأمین نماید حج بر او واجب نیست.
پول قربانی در حج بذلی ← → کفایت حج بذلی از حجةالاسلام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français