پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

10 ـ سرمه کشیدن ← → 8 ـ استفاده از بوى خوش

9 ـ پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته براى مرد

مساله 242 : براى محرم جایز نیست که جامه دکمه دار یا آنچه که فائده دکمه را داشته باشد بپوشد، در صورتى که دکمه آن را ببندد، و همچنین جایز نیست جامه اى بپوشد که مانند زره، یقه و آستین داشته باشد و سر را از یقه و دستها را از آستین بیرون بیاورد، و همچنین جایز نیست زیر شلوارى و آنچه را که مانند آن عورتین را می‌پوشاند ـ مانند شلوار ـ بپوشد، مگر این که ازار ـ لنگ ـ نداشته باشد که در این صورت پوشیدن آن جایز است، و بنا بر احتیاط واجب باید از پوشیدن لباسهاى متعارف، مانند پیراهن و قبا و لبّاده و پالتو و پیراهن عربى، بپرهیزد، هرچند آنها را مانند جامه دکمه دار وزره نپوشد.
بلى در حال اضطرار و ناچارى، جایز است که پیراهن و یا مانند آن از روى دوش اندازد، و قبا و مانند آن را وارونه بپوشد، ولى دستهاى خود را وارد آستین نکند، و فرقى نیست در تمام آنچه که ذکر شد بین اینکه جامه دوخته باشد یا بافته شده یا نمدى و یا غیر آن .
و براى محرم جایز است که محفظه پولهایش را به کمر ببندد، هرچند دوختنى باشد، مانند همیان ( کیسه ای که پول در آن گذاشته می‌شود به کمر بسته می‌شود ) و منطقه ( کمربندی که براى منظورهاى مختلف بسته می‌شود )، همچنان که جایز است براى محرم مبتلا به فتق در صورت نیاز به فتق بند ( نوعى کمر بند است که اشخاص مبتلا به فتق آن را جهت جلوگیرى از فتق و یا پایین آمدن روده ها می‌پوشند ) از نوع دوخته آن استفاده کند .
و نیز براى محرم جایز است در حال خوابیدن و یا غیر آن، اینکه بدن خود را ـ بجز سر ـ بالحاف و مانند آن از چیزهاى دوخته شده بپوشاند .
مسأله 243 : احوط این است که محرم إزار ( لنگ ) خویش را به گردن خود بلکه مطلقاً ولو بعضى از آن را ببعض دیگر گره نزند، و چیزى مانند سوزن نیز در آن فرو نبرد، و احوط این است که ردا را نیز گره نزند، ولى فرو کردن سوزن و مانند آن در آن اشکالى ندارد .
مسأله 244 : پوشیدن لباس دوخته به هر کیفیتى که باشد براى زن اشکالى ندارد، مگر دستکش که جایز نیست آن را بپوشاند .
مسأله 245 : هرگاه محرم لباسى را که پوشیدنش حرام است عمداً بپوشد واجب است، یک گوسفند کفاره بدهد، و بنا بر احتیاط حتى اگر از روى ناچارى پوشیده باشد باید کفاره بدهد، و در صورتى که چند بار بپوشد، باید به تعداد بارهایی که پوشیده کفاره بدهد، و همچنین است اگر در یک دفعه چند لباس با هم بپوشد، مانند اینکه چند لباس را داخل یکدیگر کند و یکدفعه بپوشد، در صورتى که انواع این لباسها مختلف باشد، بلکه بنا بر احتیاط حتى اگر از یک نوع باشد باید بتعداد لباسها کفاره بدهد .
10 ـ سرمه کشیدن ← → 8 ـ استفاده از بوى خوش
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français