پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

9 ـ پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته براى مرد ← → 7ـ عقد ازدواج

8 ـ استفاده از بوى خوش

مسأله 237 : استفاده محرم از بوى خوش حرام است، چه به وسیله بوئیدن یا خوردن یا مالیدن یا رنگ کردن یا بخور دادن باشد، و همچنین است پوشیدن لباسى که اثرى از بوى خوش در آن مانده باشد، و مراد از بوى خوش هر ماده اى است که به وسیله آن بدن یا لباس یا خوراک یا غیر اینها را خوشبو می‌کنند، مثل مشک و عنبر و ورس و زعفران و مانند آن، و بنا بر اظهر محرم باید از تمام عطرهاى متعارف، مثل عطر گل محمدى، یاس ورازقى، و مانند آنها، اجتناب کند .
ولى بر محرم واجب نیست که از بوئیدن (خلوق کعبه) اجتناب نماید، و همچنین واجب نیست که از مالیده شدن آن به لباسها یا بدنش اجتناب نماید، و در صورتى که به آنها مالیده شود، واجب نیست آن را با شستن و مانند آن از بین ببرد، و خلوق کعبه عطر خاصى بوده از زعفران و چیزهاى دیگر گرفته مى شده، و در دورانهاى گذشته کعبه را با آن خوشبو و معطّر می‌کرده اند .
مساله 238 : بوئیدن گلها و سبزی‌هایی که بوى خوش دارند و مردم هم آنها را به همین خاطر تهیه می‌کنند براى محرم حرام است، خواه از آنهایی باشد که عطر از آنها تهیه می‌کنند، مانند یاسمین و گل محمّدى، یا غیر آنها .
بلى بنا بر اظهر بوئیدن بعضى از اقسام سبزیهاى صحرایى خود رو که بوى خوش دارند اشکالى ندارد، مثل شیح و قیصوم و حزامى و إذخر و مانند آنها .
و امّا خوردن میوها و سبزیجات خوشبو، مانند سیب و به و نعنا، براى محرم اشکالى ندارد، ولى احتیاط این است که در هنگام خوردن آنها را نبوید، و همچنین بنا بر اظهر خوردن روغن‌هاى خوشبویى که خوردنى باشند اشکالى ندارد، در صورتى که عرفاً جزء عطرها به شمار نیایند، ولى احتیاط این است که در هنگام خوردن آنها را نبوید .
مسأله 239 : بر محرم واجب نیست که هنگام سعى بین صفا و مروه در صورتى که عطر فروشى آن جا باشد، بینى خود را از بوى خوش بگیرد، ولى واجب است که در غیر این مورد، بینى خود را از هر بوى خوشى بگیرد بلى بوئیدن خلوق کعبه همچنان که در مسأله ( 237 ) گذشت، اشکالى ندارد .
مسأله 240 : هرگاه محرم عمداً مقدارى از چیزهاى خوشبو بخورد، و یا چیزى بپوشد که اثر بوى خوش از سابق در آن مانده باشد، بنا بر احتیاط واجب باید یک گوسفند کفاره بدهد، ولى در غیر این دو مورد در استفاده از بوى خوش کفاره واجب نیست، هرچند احوط کفاره دادن است .
مسأله 241 : بر محرم حرام است که بینى خود را از بوى بد بگیرد، بلى تند رفتن براى خلاصى از بوى بد اشکالى ندارد .
9 ـ پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته براى مرد ← → 7ـ عقد ازدواج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français