پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

23ـ ناخن گرفتن ← → 21 ـ سایه قرار دادن مرد بالاى سر خود

22 ـ بیرون آوردن خون از بدن

بنا بر احتیاط براى محرم جایز نیست خون از بدن خود خارج کند، خواه با رگ زدن و یا حجامت و یا کندن دندان و یا خاراندن بدن و یا مانند آن باشد، مگر در حال ضرورت .
بلى جایز است از مسواک استفاده کند اگرچه مستلزم خون آمدن باشد، و در صورتى که بدون ضرورت خون از بدن خود خارج کند، کفاره آن بنا بر احوط و اولى یک گوسفند است.
23ـ ناخن گرفتن ← → 21 ـ سایه قرار دادن مرد بالاى سر خود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français