پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

مصرف کفارات ← → حدود حرم مکه و مدینه

جاى کشتن گوسفند و گاو و شتر کفاره

مسأله 283 : جاى کشتن کفاره واجب شده به علت شکار، در عمره مفرده مکه مکرّمه می‌باشد، و جاى کفاره واجب شده به علت شکار در احرام حج یا عمره تمتع منى می‌باشد، و همچنین است بنا بر احتیاط کفاره واجب شده به علت سایر محرمات احرام غیر شکار .
مسأله 284 : اگر کفاره اى بر محرم به علت شکار یا غیر آن واجب شد، و آن را در مکه یا منى به جهت عذرى یا بدون عذر نکشت تا اینکه از این دو جا برگشت به‌طرف مقصد خود، بنا بر اظهر جایز است آن را در هر جا بخواهد بکشد .
مصرف کفارات ← → حدود حرم مکه و مدینه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français