پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

طواف ← → جاى کشتن گوسفند و گاو و شتر کفاره

مصرف کفارات

کفاراتى که بر محرم واجب شده باید آنها را به فقراء و مستمندان صدقه بدهد، و احتیاط این است که خود کفاره دهنده از آن نخورد، و اگر خورد احتیاط این است که قیمت مقدارى را که خورده به فقراء صدقه بدهد .
طواف ← → جاى کشتن گوسفند و گاو و شتر کفاره
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français