پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

مستحبات احرام ← → طواف نساء

شب ماندن در منى

دوازدهم : از واجبات حج ماندن شب‌های یازدهم
و دوازدهم در منى می‌باشد، و در آن قصد قربت و اخلاص معتبر است، پس اگر شخص حج کننده روز عید جهت بجا آوردن طواف و نماز آن وسعى به مکه آمد واجب است به منى جهت ماندن شب‌های ذکر شده در آنجا، برگردد، و هر کسى که از شکار کردن در حال احرام پرهیز نکرده باشد، باید شب سیزدهم نیز در آنجا بماند، و همچنین بنا بر احتیاط کسى که با زنى نزدیکى کرده باشد، و اما غیر از این دو، جایز است بعد از ظهر روز دوازدهم از منى بیرون روند، ولى اگر در آنجا بمانند، تا آنکه شب سیزدهم داخل شود، باید آن شب را نیز تا طلوع فجر در آنجا بمانند.
مسأله 426 : اگر آماده بیرون رفتن شود و از جاى خود حرکت کند، ولى به علت ازدحام جمعیت یا مانند آن نتواند بیرون رود، پس اگر بتواند شب را بماند باید بماند، و اگر نتواند و یا ماندن موجب زحمت و سختى زیاد براى او شود، جایز است بیرون رود، و بنا بر احتیاط باید یک گوسفند کفاره بدهد.
مسأله 427 : در ماندن شب در منى، معتبر نیست تمام شب را در منى بماند، مگر در موردى که گذشت، پس اگر از اول شب تا نیمه آن در آنجا بماند، جایز است پس از نیمه شب از آنجا بیرون رود.
و اگر در اول شب و یا قبل از آن از آنجا بیرون رفت، باید قبل از طلوع فجر برگردد، بلکه بنا بر احتیاط قبل از نیمه شب برگردد.
واحوط واولى براى کسى که نیمه اول شب را در آنجا مانده و پس از آن بیرون رفته، این است که قبل از طلوع فجر وارد مکه نشود.
مسأله 428 : چند دسته از وجوب شب ماندن در منى استثناء می‌شوند:
کسى که ماندن در آنجا براى او موجب زحمت و سختى زیاد باشد، یا اینکه بر اثر ماندن در آنجا بر خودش یا ناموسش یا اموالش، مى ترسد.
کسى که در اول شب یا قبل از آن از آنجا بیرون رفته و مانع شود از برگشتن به آن قبل از نیمه شب تا طلوع فجر اشتغال به عبادت در مکه در تمام این مدت مگر آنچه که در کارهاى ضرورى مصرف کرده، مانند خوردن و آشامیدن و مانند اینها.
کسى که از مکه بیرون آمده تا اینکه به منى برگردد، و از (عقبه مدنیین) گذشت، در این صورت براى او جایز است در راه بخوابد، قبل از اینکه به منى برسد.
کسانى که رساندن آب به حجاج در مکه را به عهده دارند.
مسأله 429 : کسى که ماندن شب را در منى ترک کند، باید براى هر شبى یک گوسفند کفاره بدهد، و کفاره بر دسته دوم و سوم و چهارم که در مسأله قبل ذکر شدند واجب نیست، ولى احتیاط این است که دسته اول کفاره را بدهند، و همچنین است کسى که به علت فراموشى و یا ندانستن حکم شرعى در آنجا نمانده است.
مسأله 430 : کسى که از منى بیرون رفت، و پس از دخول شب سیزدهم به آنجا جهت کارى برگشت، واجب نیست آن شب را در آنجا بماند.
مستحبات احرام ← → طواف نساء
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français