پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

حج قِران ← → حج تمتع

حج اِفراد

در مباحث گذشته بیان شد که حج تمتع از دو قسمت تشکیل شده است، و آن دو، عبارت است از عمره تمتع و حج، و قسمت اوّل متصل به دوّم است، و عمره قبل از حج است .
و امّا حج اِفراد عملى است مستقل و جداگانه که
ـ همچنان که گذشت ـ اهل مکه و کسانى که فاصله وطنشان تا مکه کمتر از شانزده فرسخ باشد باید حج اِفراد و یا حج قِران انجام دهند، و در صورتى که بتواند علاوه بر حج اِفراد یا قِران عمره مفرده را به جا آورند، عمره مفرده نیز به طور جداگانه بر آنها واجب خواهد بود .
و بنابراین کسى که می‌تواند فقط یکى از این دو را به جا آورد، همان را که می‌تواند به جا آورد بر او واجب می‌شود، و چنانچه بتواند یکى از این دو را در زمانى
و دیگرى را در زمان دیگر به جا آورد، واجب است آنچه وظیفه وى در هر زمان اقتضا می‌نماید، همان را به جا آورد، و چنانچه در یک وقت بتواند هر دو را انجام دهد، واجب است هر دو را انجام دهد، و مشهور بین فقها در این صورت این است که باید حج پیش از عمره مفرده به جا آورده شود، و احوط نیز همین است .
مسأله 158 : حج اِفراد با حج تمتع در تمام اعمال مشترک هستند، ولى در عین حال حج اِفراد با حج تمتع چند فرق دارد :
اول : در حج تمتع معتبر است که عمره و حج در ماه هاى حج ( شوال، ذى القعده، ذى الحجّه ) از یک سال انجام شوند، همچنان که گذشت، ولى در حج اِفراد انجام حج اِفراد و عمره مفرده در یک سال معتبر نیست .
دوم : آنکه در حج تمتع قربانى کردن شتر یا گاو یا گوسفند لازم است، همچنان که گذشت، ولى در حج اِفراد قربانى لازم نیست .
سوم : احوط آن است که در حج تمتع طواف و سعى حج را بر وقوفین مقدم ننماید، مگر در صورت وجود عذر، همچنان که در مسأله ( 412) خواهد آمد، ولى در حج اِفراد جایز است .
چهارم : آنکه احرام حج تمتع در مکه باید بسته شود، و امّا احرام حج اِفراد، حکم اهل مکه و غیر آنها در آن تفاوت دارد، همچنان که در فصل میقاتها خواهد آمد .
پنجم : واجب است عمره تمتع را پیش از حج تمتع انجام داد، ولى در حج اِفراد معتبر نیست .
ششم : بنا بر احتیاط واجب جایز نیست بعد از احرام حج تمتع طواف مستحبى انجام شود، ولى در حج اِفراد جایز است .
مسأله 159 : هرگاه براى حج اِفراد مستحبى احرام بسته شود، می‌توان به عمره تمتع عدول نمود، سپس تقصیر نمود و از احرام خارج شد، مگر اینکه بعد از سعى تلبیه گفته شده باشد، که در این صورت نمی‌توان به عمره تمتع عدول نمود .
مسأله 160 : هرگاه شخصى براى حج اِفراد احرام بست و وارد مکه شد، جایز است طواف مستحب نماید، ولى احوط و اولى این است که در این صورت پس از فراغ از نماز طواف، تلبیه بگوید، در صورتى که قصد عدول به تمتع در جایی که عدول جایز است نداشته باشد، و این احتیاط در طواف واجب نیز جارى است .
حج قِران ← → حج تمتع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français