پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

1ـ شکار حیوان صحرائى ← → کیفیت احرام

تروک احرام

در گذشته گفته شد : که احرام بدون تلبیه یا آنچه در حکم آن است منعقد نخواهد شد، هرچند نیت احرام حاصل شده باشد و هرگاه مکلف احرام بست، بیست و پنج چیز بر او حرام می‌شود که آنها را تروک احرام می‌نامند، و ذیلاً بیان می‌شوند :
شکار حیوان صحرایى .
نزدیکى با زن .
بوسیدن زن .
دست زدن به زن .
نگاه کردن و بازى شهوت آمیز نمودن با زن.
استمناء . ( معناى آن خواهد آمد ) .
7 ـ عقد ازدواج .
8 ـ استعمال بوى خوش .
پوشیدن لباس دوخته و آنچه در حکم آن است براى مرد .
10 ـ سرمه کشیدن .
11 ـ نگاه کردن در آیینه .
12 ـ پوشیدن چکمه و جوراب براى مرد .
13 ـ دروغ گفتن و دشنام دادن و فخر فروختنى که مستلزم اهانت مؤمنى باشد .
14 ـ مجادله ( بگو مگو کردن ) .
15 ـ کشتن شپش و مانند آن از حیوانات آزاردهنده بدن انسان.
16 ـ زینت کردن .
17 ـ روغن مالى بدن .
18 ـ کندن موهاى بدن .
19 ـ پوشاندن سر براى مرد، و فرو رفتن در آب حتى براى زن .
20 ـ پوشانیدن رو براى زن .
21 ـ زیر سایه رفتن براى مرد .
22 ـ خارج نمودن خون از بدن .
23 ـ ناخن گرفتن .
24 ـ دندان کشیدن بنا بر قولى .
25 ـ همراه داشتن سلاح .
و تفصیل این امور در مسائل ذیل بیان خواهد شد .
1ـ شکار حیوان صحرائى ← → کیفیت احرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français