پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » لقطه (اموال گم شده)

۱ پرسش: اگر پولی یا چیزی را پیدا کردیم حکم آن چیست؟
پاسخ: اگر پول یا شیئی را در مکان عمومی پیدا کنید و نشانه ای نداشته باشد که بواسطه آن صاحبش معلوم شود ، مـی توانید برای خود بردارید. ولی اگر راهی برای پیدا کردن صاحب آن باشد مانند اینکه مقدار مال یا خصوصیت زمان و مکان پیدا شدن ـ علامتی برای آن باشد ـ باید اعلان کنید .
sistani.org/13675
۲ پرسش: هرگاه مبلغ زیادی پول در یک کشور اروپایی پیدا کنیم وعلامتی هم نداشته باشد می توانیم آن را تملک کنیم؟
پاسخ: اگر آن پول دارای علامت نباشد که بدان وسیله صاحبش را شناسایی کنیم هر چند آن علامت، مقدار و مبلغ آن باشد می توان آن را تملک کرد مگر آنکه مورد از مسائلی باشد که در پیش گفتیم که در آن صورت برابر مقررات قانونی آن کشور باید عمل شود.
sistani.org/13676
۳ پرسش: اگر آدم چیزی پیدا کند و با اینکه اطلاعیه داد ولی کسی برای ان مال نیامد چه باید کرد ؟در ضمن از اخرین اگهی ۴۰ روز گذشته است؟
پاسخ: تا یک سال باید معرفی کند اگر صاحبش را نیافت به احتیاط واجب قیمت آنرا صدقه بدهد.
sistani.org/13677
۴ پرسش: اگر شخصی در کشورهای غربی گم شده ای مانند چمدان یا غیره پیدا کند می تواند آن را تملک کند ؟
پاسخ: چمدان معمولاً دارای علامتی است که بدان وسیله صاحب آن را می توان شناخت، پس اگر معلوم شود که صاحب آن مسلمان و یا در حکم مسلمان است که داراییشان محترم می باشد ویا چنین چیزی محتمل به احتمال، معقول و در خور توجه باشد لازم است یک سال صبر کند و آن را معرفی نموده و پس از آنکه از یافتن صاحب آن نومیدی حاصل شد آن را صدقه داد و اما اگر معلوم گردد که صاحب آن،غیر مسلمان است جایز است آن را تملک نمود مگر آنکه کشور از کشور هایی باشد که مسلمانان تعهد داده تحت شرایط پیشنهادی آنان زندگی کند و از جمله است تحویل یافته ها و گمشده ها به صاحبانشان که در این صورت تملک آن جایز نیست و باید مطابق تعهدات قانونی عمل کرد.
sistani.org/25222
۵ پرسش: لقطه (چیزی که پیدا شده) اگر در کشور کافر هندوستان باشد چه حکمی دارد؟ آیا حکم کشور اسلامی با کشور کافر فرق می کند؟
پاسخ: اگر در جایی نباشد که احتمال قوی داده شود مربوط به مسلمانان است می تواند بردارید.
sistani.org/13680
۶ پرسش: اگر احتمال داده شود که وسائل کشتی شکسته هائی که در کنار ساحل پیدا می شود مورد اعراض قرار گرفته آیا می شود آنرا برداشت ؟
پاسخ: اگر برنداشتن موجب تلف باشد می توانید بردارید ولی باید از صاحبش جستجو کنید ، مگر اینکه احتمال یافتنش نباشد . و به هر حال اگر مأیوس شدید می توانید قیمت آنرا صدقه بدهید ولی صدقه دادن به خودش یا قیمتش باید با اجازه حاکم شرع باشد .
sistani.org/13681
۷ پرسش: در کنار دریا وسایل کشتی های غرق شده دیده می شود. آیا اینها حکم مجهول المالک را دارند یا خیر؟
پاسخ: اگر احراز شود که مالک آن را گم کرده است لقطه است، وگرنه مجهول المالک است.
sistani.org/13682
۸ پرسش: هنگام تصدق لقطه عین را باید داد یا قیمت را هم می شود داد؟
پاسخ: باید عین آن را صدقه بدهد.
sistani.org/13683
۹ پرسش: پولی را که در کشورهای غیر اسلامی پیدا می شود چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر در محله ای باشد که مسلمانان زیاد زندگی می کنند که احتمال معتنی بهی داده می شود که ملک مسلمان است باید طبق حکم لقطه اگر علامتی دارد اعلام شود ، و اگر علامتی ندارد حتی از نظر مقدار یا خصوصیات دیگر می تواند تملک کند و اگر در چنین محله ای نباشد به هر صورت باشد می تواند تملک کند .
sistani.org/13684
۱۰ پرسش: اگر تخم اردک یا مرغ در زمین خود ببیند و بداند که متعلق بخود نیست و علامتی هم ندارد می توان آنرا استفاده نمود یا خیر ؟
پاسخ: اگر علامتی ندارد که انرا معرفی کند می تواند برای خود بردارد ولی بهتر است آن را به فقیری صدقه بدهد .
sistani.org/13685
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français