پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » مجسمه سازی

۱ پرسش: خرید و فروش مجسمه حلال است یا حرام؟
پاسخ: حرام نیست ولی کراهت دارد.
sistani.org/13738
۲ پرسش: ساخت مجسمه گیاهان وگلها چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اشکال ندارد.
sistani.org/13739
۳ پرسش: آیا ساخت مجسمه دلفین با سنگ برای فروش جایز است ؟
پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست .
sistani.org/13740
۴ پرسش: آیا ساختن مجسمه حیوانات یا انسان حلال است؟ همچنین نظر شریفتان را در مورد ساختن مجسمه زنان به صورت برهنه یا نیمه برهنه بفرمایید ؟
پاسخ: ساختن مجسمه های جاندار ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام است و اگر موجب نشر فساد و فحشاء است به فتوا حرام می باشد.
sistani.org/13741
۵ پرسش: ۱ـ ساخت عروسک فانتزی که شکل صورت و اعضای بدن آن با صورت و اعضای بدن انسان یا حیوان تفاوت دارد چگونه است؟
۲ـ ساخت مجسمه گیاهان و گلها چه حکمی دارد ؟
پاسخ: ۱ـ بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
۲ـ اشکال ندارد.
sistani.org/13742
۶ پرسش: نقاشی انسان یا حیوان بعنوان اثر هنری یا در کتب علمی و تابلوهای آموزشی یا نقاشی چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اشکال ندارد .
sistani.org/13744
۷ پرسش: ساختن مجسمه کامل انسان و حیوان با امعاء و احشاء داخلی جهت استفاده آموزشی در مراکز آموزشی چه حکمی دارد ؟
پاسخ: با امکان وارد کردن اینگونه مجسّمه ها از کشورهای دیگر بنابر احتیاط واجب نباید بسازند .
sistani.org/13745
۸ پرسش: ساختن مجسمه ناقص یا کامل انسان یا حیوان بعنوان اثر هنری چه حکمی دارد ؟
پاسخ: ساختن مجسمه انسان و حیوان به احتیاط واجب حرام است هرچند ناقص باشد ولی ساختن مجسمه یک جزء بدن مانند سر یا پا اشکال ندارد .
sistani.org/13746
۹ پرسش: آیا ساختن عروسک پارچه ای جایز است؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/13747
۱۰ پرسش: اینجانب عروسکهائی با پارچه وپنبه درست می کنم این کار صرفا برای سرگرمی من است می خواستم حکمش را بدانم؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی نگهداری آنچه درست کرده اید مانعی ندارد.
sistani.org/13748
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français