پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » مشروبات الکلی

۱ پرسش: نظر جنابعالی در مورد ماء الشعیرهائی که در بازار به فروش می رسد واحیاناً عبارت (بدون الکل) روی آن نوشته شده است چیست؟
پاسخ: نوشیدنی که از جو گرفته می شود و به آن فقاع می گویند قطعا حرام است و به احتیاط واجب نجس است و این نوشیدنی معمولا سبب مستی نمی شود بلکه موجب نشأه است که میتوان ان را مستی خفیف نامید و ظاهراً منشأ آن پاین بودن نسبت الکل است پس اگر نوشیدنی مورد سوال از ابتدا کاملا خالی از الکل ساخته می شود که به آن فقاع گفته نشود اشکال ندارد در غیر این صورت حرام است هرچند پس از تولید الکل را از ان جدا کنند.
sistani.org/13775
۲ پرسش: ارایه مشروبات الکلی وفروش آن در رستوران چه حکمی دارد؟
پاسخ: حرام است.
sistani.org/13777
۳ پرسش: حکم خوردن الکل سفید و مشروب در صورتی که شخص را از حالت عادی خارج نکند چیست؟
پاسخ: حرام است.
sistani.org/13778
۴ پرسش: من در یک جایی کار می کنم که گاهی اوقات مجبور به سرو مشروبات الکلی می باشم حکم آن چیست ؟
پاسخ: حرام است.
sistani.org/13779
۵ پرسش: در مورد صرف غذا در اماکن و رستورانهایی که در آن مشروبات الکلی می باشد حکم چیست؟
پاسخ: مانعی ندارد ولی نشستن بر سر سفره ای یا میزی که در آن شراب می خورند بنابر احتیاط واجب جایز نیست و غذا خوردن از آن حرام است.
sistani.org/13780
۶ پرسش: آیا مسکر الزاماً باید مایع باشد یا اگر به صورت جامد باشد یا گاز باز هم شرب آن حرام و موجب حدّ شرب خمر می شود ؟
پاسخ: استفاده از مسکر (مست کننده) حرام است چه به صورت جامد باشد یا مایع .
sistani.org/13781
۷ پرسش: اگر نوشیدن شراب به حدی باشد که انسان را از حالت خود درنیاورد جایز است ؟
پاسخ: نوشیدن شراب ـ ولو به مقدار یک قطره باشد ـ حرام است و از گناهان بزرگ است .
sistani.org/13782
۸ پرسش: من در آمریکا زندگی می کنم و طبق قانون آمریکا اگر یک رستوران مشروبات الکلی نفروشد مردم می توانند مشروب خود را با خود به رستوران ببرند. سؤال این است که آیا شرعاً اجازه داریم که یک رستوران با این اوصاف تأسیس کنیم؟
پاسخ: مانعی ندارد.
sistani.org/13783
۹ پرسش: حکم نوشیدن آب جوهای که ظاهراً درصد کمی هم الکل دارند و پزشک نیز آن را برای امراض کلیه و دفع سنگ کلیه تجویز مینماید چیست؟
پاسخ: اگر شرب آنها به مقدار زیاد موجب مستی هرچند در حد خیلی خفیف بشود خوردن آنها مطلقاً حرام است.
sistani.org/13784
۱۰ پرسش: دلیل قرآنی یا حدیث مبنی بر حرام بودن مشروب ؟
پاسخ: دلیل حرمت خمر آیاتی است که در قرآن امده مانند ایه شریفه (انما الخمر ... رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ) و در روآیات زیادی حرمت خمر و هر چیزی که مست کننده باشد وارد شده است .
sistani.org/13787
۱۱ پرسش: آیا نشستن بر میزی که روی آن مایعات الکلی نیست اما میز در مکانی است که در آن مایعات الکلی صرف می شود، جایز است؟
پاسخ: چنانچه شرکت در آن مجلس تأیید کار آنها به حساب آید جایز نیست.
sistani.org/13788
۱۲ پرسش: آیا شرکت در مراسمی که در آن مشروبات الکلی توزیع وصرف می شود بدون اینکه من بنوشم جائز است ؟
پاسخ: چنانچه شرکت در آن مجلس تأیید کار آنها به حساب آید جایز نیست.
sistani.org/13789
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français