پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » مسح کردن

۱ پرسش: حکم ژل به سر زدن برای وضو چیست؟
پاسخ: اشکال ندارد ولی برای مسح بر بیخ موها مسح بکشد یا فرق باز کند و مسح بکشد.
sistani.org/14145
۲ پرسش: آیا میشود با دست چپ پای راست را و بادست راست پای چپ را مسح کرد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
sistani.org/14146
۳ پرسش: آیا مسح کشیدن روی دوانگشت کوچک صحیح است یا خیر؟
پاسخ: صحیح است.
sistani.org/14147
۴ پرسش: من برای وضوگرفتن در هنگام مسح سر دچار مشکل هستم چرا که من دارای موهای بلندی هستم وفرقم هم از وسط سرم نیست با این تفاسیر طریقه درست مسح سر برای موهای بلند را توضیح دهید؟
پاسخ: لازم نیست فرق باز کنید وکافی است که مسح بر قسمتهای پائین موباشد که اگر آن قسمت را بکشید از حدود یک چهارم جلوی سر تجاوز نکند ودر مقدار مسح کافی است که انگشت را تکانی بدهید که صدق مسح کند .
sistani.org/14148
۵ پرسش: مسح دو پا همزمان جایز است؟
پاسخ: جایز است.
sistani.org/14149
۶ پرسش: آیا رطوبت کم باقیمانده در کف دست برای مسح پا کافی است یا حتماً باید محل مسح کاملاً تر شود؟ و آیا مسح را می توان عمداً از سر انگشتی غیر از انگشت شصت پا شروع کرد؟
پاسخ: کافی است ـ اشکال ندارد.
sistani.org/14150
۷ پرسش: می خواستم بدانم که آیا باز کردن فرق در مسح سر برای زنها در وضو واجب است یا نه؟
پاسخ: لازم نیست و کافی است که به جلو سر مسح بکشند.
sistani.org/14151
۸ پرسش: بعد از شستن دست چپ در وضووقبل از مسح اگر چیزی یا عضوی غیر از عضوی که باید مسح شود را لمس کنیم آیا در مسح اشکال ایجاد می کند وآن لمس مسح آن عضوحساب خواهد شد؟
پاسخ: اگر آن رطوبت بر رطوبت موجود در کف تأثیر نگذارد اشکال ندارد.
sistani.org/14152
۹ پرسش: مسح از انگشت کوچک پا در صورتی که باقی ناخنها لاک داشته باشند جایز است دران صورت حکمش چیست؟
پاسخ: جایز است.
sistani.org/14153
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français