پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نماز جمعه

۱ پرسش: اگر به اشتباه بعد از قنوت رکعت دوم به رکوع برویم نماز ما چه حکمی دارد؟ (در نماز جمعه)
پاسخ: اگر قنوت بعد از رکوع باشد نماز باطل می شود زیرا رکوع تکرار شده است البته اکتفا کردن به نماز جمعه هم محل اشکال و احوط آنکه ظهر را هم بخواند.
sistani.org/14229
۲ پرسش: آیا هنگام نماز جمعه خرید وفروش ایراد دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
sistani.org/14230
۳ پرسش: ۱ ـ آیا دو خطبه نماز جمعه باید بعد از وارد شدن در ظهر شرعی باشد؟
۲ ـ اگر جواب منفی است می توان در نماز جمعه ای که خطبه هایش قبل از ظهر شرعی شروع شده شرکت کرد به طوری که نماز ظهر را بعد از نماز جمعه خواند و نماز عصر را به همان امام اقتدا کرد؟
آیا نماز عصر صحیح است ؟
پاسخ: ۱ ـ به احتیاط واجب بعد از دخول وقت انجام شود .
۲ ـ اشکال ندارد .
sistani.org/14231
۴ پرسش: وقت نماز جمعه از خطبه شروع می شود یا از خود نماز ؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب باید شروع به خطبه هم بعد از زوال باشد .
sistani.org/14232
۵ پرسش: اگر فاصله مان به محلی که سنی ها نماز جمعه می خوانند نزدیک باشد آیا با آنها نماز جمعه بخوانیم یا خیر ؟
پاسخ: شرکت در نماز جمعه ایشان محذور ندارد ولی نماز ظهر را هم باید بخوانید .
sistani.org/14233
۶ پرسش: حکم جناب عالی در مورد شرکت در نماز جمعه چیست؟
پاسخ: شخص در روز جمعه مخیّر است بین انجام نماز ظهر یا نماز جمعه. و باید عدالت امام جمعه را احراز کند.
sistani.org/14234
۷ پرسش: آیا مسافر می تواند امامت نماز جمعه را به عهده بگیرد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
sistani.org/14235
۸ پرسش: در مورد نماز آخرین جمعه ماه رمضان، چند رکعت و به چه ترتیب است؟
پاسخ: نماز جمعه ۲ رکعت است و فرقی بین جمعه ها نیست.
sistani.org/14236
۹ پرسش: آیا می شود در حین خطبه های نماز جمعه، نماز قضا خواند؟
پاسخ: اگر با گوش دادن منافات داشته باشد بنابر احتیاط واجب نباید بخواند.
sistani.org/14237
۱۰ پرسش: اگر جمعه عید شود نماز جمعه هست یا خیر؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب از اهل بلد نماز جمعه ساقط نمی شود ولی به هر حال در زمان غیبت نماز جمعه واجب تخییری است.
sistani.org/14238
۱۱ پرسش: در زمان غیبت امام زمان (عجل الله فرجه) حکم نماز جمعه چیست؟
پاسخ: اگر شرائط جمعه حاصل شود مخیرید حضور یابید یا نماز ظهر بخوانید.
sistani.org/14239
۱۲ پرسش: آیا نماز جمعه کفایت از نماز ظهر می کند یا باید نماز ظهر نیز خوانده شود؟
پاسخ: اگر نماز جمعه با تحقق تمامی شرایطش برگزار شود، مکلف مخیر است بین شرکت در آن یا خواندن نماز ظهر.
sistani.org/14240
۱۳ پرسش: وقت دقیق خطبه نماز جمعه از چه وقتی است ؟ لطفا نسبت به وقت خطبه در نماز جمعه و احکام مترتب بر آن توضیحاتی بدهید؟
پاسخ: در مورد صدق اوائل ظهر عرفی، این نکته شایان توجه است که: اگر خطبه ها حداکثر ۴۰ دقیقه طول بکشد و سپس بلا فاصله نماز جمعه جامع الشرایط خوانده شود کافی است و خواندن نماز ظهر لازم نمی باشد و چنانچه خطبه ها بیش از ۴۰ دقیقه تا حدود یک ساعت و ربع طول بکشد مورد احتیاط بوده و بنابر احتیاط لازم است نماز ظهر نیز خوانده شود و اگر خطبه ها بیشتر از ۷۵ دقیقه طول بکشد ظاهراً کافی محسوب نمی شود و لازم است نماز ظهر خوانده شود و مکلف در موارد تردید عرفی چنانچه مطابق این دستور العمل زمانی عمل نماید ، کافی می باشد.
sistani.org/14241
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français