پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نیت نماز

۱ پرسش: آیا نیت نماز یا غسل به زبان فارسی صحیح است؟
پاسخ: صحیح است وکافی است.
sistani.org/14557
۲ پرسش: اگر نماز صبح قضا شود وهنگام ادای قضا مثلا هنگام نماز ظهر آیا باید اول نماز صبح را بجا آورد یا میشود بعد از نماز ظهر ویا عصر قضای نماز صبح را بجا آورد واینکه ایا میشود موقعی که نیت نماز ظهر کرده ای ومشغول هستی در حین یادت بیاید که نماز صبح را نخوانده ای ایا میشود در نماز تغییر نیت کرد وآنرا نماز صبح تبدیل نمود؟
پاسخ: مخیر است اگر چه بهتر است که قبل از نماز نماز ظهر قضای نماز صبح را انجام بدهد واگر در اثناءنماز یادش افتاد که نماز صبح نخوانده می تواند نیت خود را به آن برگرداند.
sistani.org/14558
۳ پرسش: اگر ندانیم وقت نماز گذشته است یا خیر در خواندن نماز چگونه باید نیت کنیم؟
پاسخ: به نیت ما فی الذمه آنرا انجام بدهید.
sistani.org/14559
۴ پرسش: نیت در نمازهای شکسته در حین سفر چگونه باید باشد؟
پاسخ: نیت نماز شکسته را بکنید.
sistani.org/14560
۵ پرسش: عدول نیت از نماز عصر به ظهر (وقت عدول) چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر در اثناء نماز عصر متوجه بشود ظهر را نخواند و و قت باقی است به نماز ظهر عدول کند .
sistani.org/14562
۶ پرسش: عدول نیت از نماز عشاء به مغرب (وقت عدول) چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر در اثناء نماز بیاید نماز مغرب را نخوانده و هنوز به رکوع رکعت چهارم نرفته و وقت دارد به نماز مغرب عدول کند .
sistani.org/14563
۷ پرسش: عدول نیت از نماز واجب به نماز مستحبی چه حکمی دارد ؟
پاسخ: مشروع نیست مگر در جائی که می خواهد به نماز جماعت ملحق شود .
sistani.org/14564
۸ پرسش: عدول نیت از نماز مستحبی به واجب چه حکمی دارد؟
پاسخ: مشروع نیست .
sistani.org/14565
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français