پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نماز آیات

۱ پرسش: کیفیت نماز ایات را لطفا توضیح دهید.
پاسخ: شخص نماز گذار میتواند بعد از نیّت و تکبیر و خواندن حمد ، آیه های یک سوره را ۵ قسمت کند ، و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند بلکه کمتر از یک آیه را نیز می تواند بخواند ولی باید به احتیاط واجب جمله تامّه باشد ، و از اول سوره شروع کند و به گفتن "بسم الله" اکتفا نکند ، و سپس به رکوع رود وسر بردارد ، و بدون اینکه حمد بخواند ، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود ، و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید و بعد از رکوع پنجم و سر برداشتن ، ۲ سجده کند ، و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد ، و بعد از سجده دوم تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.
sistani.org/26109
۲ پرسش: یک نوع ماه گرفتگی رخ می دهد که قرص ماه زیر سایه نمی رود بلکه به صورت یک نیم سایه کم رنگ روی قرص ماه قرار می گیرد آیا نماز آیات واجب است ؟
پاسخ: اگر این چنین است نماز آیات واجب نیست، و نماز ایات زمانی واجب می شود که نور بخشی یا کل قرص ماه مخفی شود.
sistani.org/25438
۳ پرسش: آیا یک امام جماعت می تواند دو بار نماز آیات را امام باشد؟ (برای دو گروه).
پاسخ: بنابر احتیاط واجب نمی تواند.
sistani.org/14593
۴ پرسش: نماز آیات برای حائض واجب است ؟
پاسخ: واجب نیست و قضا ندارد .
sistani.org/14594
۵ پرسش: در شهرستان ما ۸ زلزله با فواصل گوناگون زمانی یک الی چند ساعت اتفاق افتاده است آیا برای هر کدام بایست یک نماز بخوانیم؟
پاسخ: برای هر لرزشی که حس کنید یک نماز ایات به احتیاط واجب باید بخوانید ولی اگر همان موقع نماز نخوانده اید قضای ان برشما لازم نیست.
sistani.org/14595
۶ پرسش: آیا باید برای تمام خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی هایی که در طول سال رخ میدهد نماز آیات به جا آورد یا برای مواردی که نشانهای خاصی دارند ؟ چون همان طور که میدانید در اکثر تقویم ها خورشید گرفتگی ها و ماه گرفتگی ها زیادی ثبت شده و فقط تعداد کمی از آنها از طریق تلویزیون اعلام می شود ؟
پاسخ: هر کسوف و خسوفی که در محل زندگی شما رخ دهد و از آن اطلاع یابید نماز آیات دارید و همچنین اگر بعدا مطلع شدید با فرض این که همه ماه یا آفتاب گرفته شده باشد .
sistani.org/14596
۷ پرسش: می خواستم بپرسم که در انجام نماز آیات اگر کسی قنوت نخواند نمازش باطل است ؟
پاسخ: باطل نیست .
sistani.org/14597
۸ پرسش: اگر رعد و برق در آسمان باعث ترس انسان شود، آیا نماز آیات لازم است؟
پاسخ: لازم نیست.
sistani.org/14598
۹ پرسش: ۱ـ در مناطق زلزله خیز که پس لرزه های متعدد می آید برای هر لرزه نماز آیات واجب می شود
۲ـ تا چه مدت باید نماز را بعد از زلزله بخواند؟
پاسخ: ۱ـ اگر محسوس باشد واز یکدیگر جدا باشد که عرفا زلزله دیگری شمرده شود بنابر احتیاط واجب باید نماز بخوانند.
۲ـ به مقداری که عرفا زمان متصل به زلزله باشد حدوداً تا چند دقیقه بعد از زلزله.
sistani.org/14599
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français