پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نوافل

۱ پرسش: کسیکه نماز فرادی می خوانده وبعد متوجه می شود جماعت برپا شد در رساله فرموده اید می تواند عدول به نافله نماید برای ملحق شدن به جماعت حال سؤال اینست که بعد از عدول آیا میتواند نافله را تمام نکند و آنرا بشکند تا زودتر به جماعت برسد؟
پاسخ: جواز عدول از فریضه به نافله در مواردی که از اول بنا بر قطع آن را دارد، اشکال ندارد.
sistani.org/14603
۲ پرسش: الف ـ درست نمی دانم (یقین ندارم) چه قدر نماز قضا دارم من ۱۷ شهریور سال ۱۳۶۲ به دنیا آمده ام و تقریباً یک سال است که نمازهایم را می خوانم؟
ب ـ چگونه و با چه کیفیتی این نمازها را قضا کنم با توجه به اینکه فعلاً به درس دانشگاه مشغولم (به چند وعده تقسیم کنم)؟
ج ـ و آیا امکان به عقب انداختن قضای نمازها به بعد از فارغ التحصیلی هست (آیا با این کار معصیتی مرتکب می شوم)؟
د ـ آیا این درست است که قضای نمازها در وقت نافله ثواب نماز نافله را هم دارد؟
هـ ـ وقت نافله ها (قبل از اذان) است یا (قبل از ادای نماز و بعد از داخل شدن در وقت نماز)؟
پاسخ: الف ـ کافی است که نمازهائی را که یقیناً بعد از سن بلوغ نخوانده اید قضا کنید.
ب ـ هر مقدار که می توانید به صورت تدریج آنها را قضا کنید.
ج ـ اشکال ندارد.
د ـ می توانید در وقت نافله نمازهای قضا را انجام بدهید.
هـ ـ نافله صبح، ظهر و عصر قبل از نمازهای یاد شده و در مغرب و عشاء بعد از خواندن آنها است.
sistani.org/14604
۳ پرسش: نافله ظهر و عصر اگر بعد از نماز ظهر وعصر خوانده شود به چه نیتی باشد وآیا میتوان بعلت کهولت سن نافله ها را نشسته خواند؟
پاسخ: به نیت مافی الذمه بخواند ومی تواند نشسته بخواند.
sistani.org/20047
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français