پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » هدیه (بخشش)

۱ پرسش: در چه صورتی چیزی را که هبه کنیم (هدیه بدهیم) می توانیم آن را پس بگیریم؟
پاسخ: کسی که به دیگری هدیه می دهد می تواند آن را پس بگیرد، به غیر از پنج مورد:
اول: هدیه را از روی قصد قربت داده باشد.
دوم: هدیه را به یکی از ارحام (خویشاوندان) داده باشد.
سوم: شخصی که هدیه را گرفته به او عِوضی در مقابل داده باشد، خواه با شرط باشد یا بدون آن.
چهارم: هدیه به ملک شخص دیگری منتقل شده باشد مانند فروش آن یا غیره.
پنجم: گیرنده هدیه تصرفی کند که در هدیه تغییری ایجاد شود.
sistani.org/25448
۲ پرسش: آیا قرآن، دعاها و ذکرهای ویژه محافظت، روزی و یا عافیت و سلامت را می توان به کافران هدیه داد؟
پاسخ: اگر جانب احترام رعایت شود و آنها در معرض بی حرمتی قرار نگیرند، مانعی ندارد.
sistani.org/14743
۳ پرسش: می خواستم بدانم که طلایی که خانواده داماد سر عقد به عروس هدیه می دهند متعلق به عروس است یا به داماد ؟
پاسخ: اگر طلائی باشد که خانم ها می پوشند مربوط به زن است و اگر غیر آن باشد مانند سکه و امثال آن مربوط به قصد شخص بخشنده که نوعاً از روی قرائن معلوم می شود .
sistani.org/14744
۴ پرسش: هدیه گرفتن از کفار چه حکمی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد وملک انسان می شود.
sistani.org/14745
۵ پرسش: اگر کسی هدیه ای بدهد و شرطی در ضمن آن بکند مثلاً بگوید این پول را بگیر و با آن فلان چیز را بخر آیا میشود از این شرط تخلف کرد و در جای دیگر آن پول را خرج نمود با توجه به این مطلب که آن پول فقط هدیه است نه کفاره و نذر واگر شک داشته باشم که هدیه است یا کفاره و... حکم چیست؟
پاسخ: در هر دو فرض نمی شود تخلف کرد.
sistani.org/14746
۶ پرسش: آیا هدایایی که من یا خانواده ام به همسرم داده ایم و همچنین هدایایی که فامیل همسرم یا خود همسرم به من داده بود بعد از جدایی اگر ما یا اونها مطالبه کنیم جایز است؟
من و همسرم فامیل نبودیم.
پاسخ: در فرض سؤال هدایا چنانچه باقی باشد می توانند پس بگیرند .
sistani.org/14747
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français