پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » کفارات حج

۱ پرسش: اگر بر حاجی کفاره واجب گشت، آیا به سبب گرانی گوسفند در مکه و منا جایز است ادای آن را تا رسیدن به شهرش به تأخیر اندازد؟
پاسخ: اگر کفاره دادن در خود مکه و منا به سبب بالا بودن نرخ ها دشوار و حرجی باشد، جایز است آن را تا رسیدن به شهرش به تأخیر اندازد وگرنه در ادای کفاره صید ـ و بنابر احتیاط در دیگر کفاره ها نیز ـ تأخیر جایز نیست.
sistani.org/22959
۲ پرسش: اگر در فرض سؤال قبلی به تأخیر انداختن برای حاجی جایز نبود و او بر اثر عذری و یا بدون هیچ عذری، آن را به تأخیر انداخت، حال آیا ذبح کردن در شهرش مُجزی است، یا آن که ناچار است کسی را نایب خود کند تا در مکه یا منا گرچه در سال های بعد قربانی کند ؟
پاسخ: ذبح در شهرش مُجزی است.
sistani.org/22960
۳ پرسش: در مناسک فرموده اید که موارد مصرف کفاره، فقیران و مساکین هستند. حال اگر حاجی در مکه یا منا فقیری نیافت تا ذبیحه را به او صدقه دهد، آیا باز لازم است که در آن جا ذبح کند و اگر چنین کرد، با گوشت ذبیحه چه کند؟
پاسخ: اگر برایش ممکن بود که به یکی از فقیران دست پیدا کند و از او وکالت بگیرد تا کفاره را پذیرفته در آن تصرفی از قبیل فروش، هدیه، اعراض و مانند آن کند، واجب است که چنین کند و اگر این کار برایش ممکن نگشت، جایز است که ذبح کردن را تا رسیدن به شهرش به تأخیر اندازد.
sistani.org/22961
۴ پرسش: اگر حاجی در مکه یا منا کفاره خود را ادا کرد و فقیری نیافت تا ذبیحه را به او صدقه دهد و آن را رها کرد تا تلف شد، آیا ضامن قیمت آن برای فقیران است؟
پاسخ: آری، بنابر احتیاط ضامن قیمت آن پس از ذبح است.
sistani.org/22962
۵ پرسش: آیا برای گوسفندی که جهت کفاره آن چه گذشت ذبح می شود، داشتن شروط قربانی معتبر است؟
پاسخ: معتبر نیست، گرچه احوط رعایت آن هاست.
sistani.org/22963
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français