پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حج تمتع

۱ پرسش: اگر ولیّ کودک، او را به عمره تمتع وادارد، آیا بر او واجب است که به حج تمتع نیز وادارش کند و اگر واجب نیست، آیا بر او متعیّن است که او را طواف نسا دهد؟
پاسخ: اگر آن کودک غیرممیز باشد، هیچ بر او واجب نیست و اگر ممیز باشد انجام طواف النساء و نمازش کفایت می کند.
sistani.org/23037
۲ پرسش: اگر مکلَّف عمره تمتع را انجام داد سپس مسأله ای برایش پیش آمد که از انجام حج بر جانش ترسید و یا از این که دچار ضرر مهمی شود هراسان شد، آیا می تواند از حج تمتع اعراض کند؟
پاسخ: اگر ترسش عقلایی باشد، واجب نیست حج را کامل کند، در این صورت احتیاط آن است که آن را به عمره مفرده تبدیل نماید و طواف النساء به جای آورد.
sistani.org/23038
۳ پرسش: در مناسک فرموده اید کسی که عمره تمتع را به جای می آورد، جایز نیست به اختیار خود حج را ترک کند، اگرچه اصل حج مستحبی باشد. حال آیا می تواند از حج تمتع به حج اِفراد عدول کند؟
پاسخ: عدول جایز نیست.
sistani.org/23039
۴ پرسش: شخصی پس از فراغت از اعمال عمره تمتع، دچار حادثه ای می شود که به سبب آن به بیمارستانی بیرون از مکه منتقل می گردد و پزشک عملاً او را از بازگشت به مکه جهت مُحرم شدن برای حج بازمی دارد. در صورتی که توانایی وقوف در عرفات و مشعر را داشته باشد، تکلیفش چیست؟
پاسخ: از هرجایی که بتواند، مُحرم شود و راهی عرفات گردد.
sistani.org/23040
۵ پرسش: کسی که در حال حج تمتع است اگر از منی به مکه بازگردد، آیا جایز است پیش از طواف حج و نمازش از آن جا خارج شود؟
پاسخ: ظاهراً جایز است.
sistani.org/23041
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français