پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » روزه زن بعد از حیض و نفاس

۱ پرسش: ایا زن پس از قطع شدن خون حیض و نفاس که میتوانسته قبل از طلوع فجر غسل کند وروزه بگیرد ولی غسل نکرده تا بعد از اذان صبح ایا روزه آش صحیح است؟
پاسخ: اگر اهمال کرده تا طلوع فجر (اذان صبح) ناپاک بماند روزه آن روزش باطل است و همانند بقاء عمدی بر جنابت می باشد و آن روز را باید امساک کند و بعدا قضا کند و به احتیاط واجب کفاره باید بدهد، و اگر غسل ممکن نباشد باید تیمم نماید. و اگر از روی جهل قصوری غسلش را قبل از فجر انجام نداده و معتقد بوده که روزه صحیح است، چیزی بر او نیست و روزه اش قضا ندارد.
sistani.org/23289
۲ پرسش: اگـر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و لی بخاطر ندانستن مساله قبل از اذان صبح غسل نکند حکمش چیست ؟
پاسخ: اگر قبل از دخول فجر بیدار بود و یقین داشت که تیمم در تنگی وقت بر او واجب نیست و تیمم هم نکرد و اذان گفت و بعدا مساله را فهمید، روزه او صحیح است.
sistani.org/23309
۳ پرسش: اگـر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد تکلیف چیست ؟
پاسخ: باید تیمم نماید و بعد از اذان صبح غسل کند و نماز بخواند.
sistani.org/23310
۴ پرسش: اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود وبرای هیچ کدام از غسل یا تیمم وقت نداشته باشد ایا روزه اش صحیح است ؟
پاسخ: روزه اش صحیح است ولی بعد از اذان باید غسل کند و نمازش را بخواند
sistani.org/23311
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français