پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » روزه و اماله و قی کردن

۱ پرسش: ایا اماله کردن روزه را باطل می کند ؟
پاسخ: اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری وبرای معالجه باشد , روزه را باطل می کند.
sistani.org/23296
۲ پرسش: هرگاه روزه دار عمدا قی کند روزه اش باطل است ؟
پاسخ: هرگاه روزه دار عمدا قی کند اگرچه بواسطه مرض و مانند آن ناچار باشد , روزه اش باطل می شود, ولی اگر سهوا یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.
sistani.org/23297
۳ پرسش: اگر روزه دار بتواند از قی کردن خود داری کند حکمش چیست ؟
پاسخ: اگر روزه دار بتواند از قی کردن خود داری کند , اگر به طبع خود حادث شده است لازم نیست از آن جلوگیری کند.
sistani.org/23298
۴ پرسش: اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید روزه باطل است ؟
پاسخ: اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید , باید آن را بیرون بریزد , واگر بی اختیار فرو رود , روزه اش صحیح است .
sistani.org/23299
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français