پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » ازدواج موقت

۱ پرسش: لطفا کیفیت خواندن عقد موقت بین زن و مرد را توضیح فرمایید.
پاسخ: کیفیت عقد موقت: اگر شرایط عقد فراهم شود و خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند ، بعد ازآنکه مدّت عقد موقت و مهر را معین کنند کافی است زن بگوید : (زَوَّجْتُک نَفْسِی فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ) و بعد بدون فاصله قابل توجهی مرد بگوید : (قَبِلْتُ) و برعکس آن هم صحیح است.
و مرد می تواند از طرف زن وکیل شود و بعد از اینکه این ازدواج را هرچند به صورت کلی به خانم توضیح دهد و مدت و مهریه را تعیین کنند کافی است فقط خودش بگوید: (زَوَّجْتُ موکلتی لنَفْسِی فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ).
و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند، جایز است صیغه عقد را به زبان فارسی بخوانند و لازم نیست وکیل بگیرند.
و خواندن صیغه عقد به صورت تلفنی اشکال ندارد ولی به صورت نوشتاری اشکال دارد.
و مدت ازدواج باید از مقدار احتمالی عمر زن و شوهر ، یا یکی از آنها بیشتر نباشد.
۲ پرسش: اگر دختر جوان پدر و جد پدری نداشته باشد برای ازدواج موقت یا دائم باید از کسی اجازه بگیرد ؟
پاسخ: اگر پدر و جد پدری دختر باکره فوت کرده باشند، در صورتی که رشیده باشد امر ازدواج به دست خودش است و لی بهتر است از برادر بزرگترش اجازه بگیرد. ولی ازدواج موقت برای دختر باکره گزینه مناسبی نیست چون معمولا خالی از عواقب ناخواسته و غیر قابل پیش بینی نیست.
۳ پرسش: ازدواج موقت با دختری که همکار من می باشد و سنش ۳۳ سال است بدون اجازه گرفتن از پدرش چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر دختر باکره بالغ و رشیده باشد و در تصمیم گیری های مهم زندگی نسبت به خود مانند کارمند شدن ونسبت به مال خود مانند خرید وفروش وبخشش اموال خود از نظارت پدر و مادر مستقل باشد ، بنابر احتیاط واجب جایز نیست بدون اجازه ولی (پدر یا جدّ پدری) عقد کند ، و در این فرض می تواند به فقیه دیگری با رعایت ترتیب در اعلمیت رجوع کند.
۴ پرسش: اگر خانمی بیوه یا طلاق داده باشد برای عقد کردن با ایشان اجازه کسی لازم است؟
پاسخ: ازدواج دائم یا موقت با زن بیوه یا مطلقه بعد از تمام شدن عده وفات یا طلاق بدون اجازه ولی جایز است، البته به شرط این که در عقد صحیح به او دخول شده باشد هر چند از پشت، و بهتر است از ولی خود اجازه بگیرد و اگر ولی نداشت از برادرش اجازه بگیرد.
۵ پرسش: دختری که خود را برای زنا عرضه می کند (باکره نیست) می توان با او عقد موقت و صیغه خواند؟
پاسخ: دختری که بدون دخول شرعی - مانند زنا - بکارتش را از دست داده باشد کماکان در حکم باکره است و برای ازدواج نیاز به اذن ولی (پدر یا جد پدری) دارد.
و اگر مشهور به زنا باشد بنابر احتیاط واجب قبل از ازدواج باید توبه هم بکند.
۶ پرسش: خانمی که شوهرش سالهاست او را ترک کرده و رفته ایا می توانم با ایشان عقد موقت بخوانم؟
پاسخ: عقد با زن شوهردار حرام و باطل است.
۷ پرسش: مردی که زن ندارد می تواند با زن کافر کتابی عقد موقت کند؟
پاسخ: مردی که زن مسلمان ندارد می تواند با زنان (مسیحی یا یهودی) ازدواج موقت کند، و چنان چه ولی او (پدر یا جد پدری) از دخالت کردن در امر ازدواج به طور مطلق خودداری کند اجازه او لازم نیست.
۸ پرسش: ایا مرد می تواند بدون اینکه به همسر خودش اطلاع دهد با زن کافر کتابی ازدواج موقت کند؟
پاسخ: مردی که زن دائم یا موقت مسلمان داشته باشد بدون اجازه همسر خود نمی تواند با زن یهودی یا مسیحی ازدواج موقت کند ، بلکه اگر اجازه دهد نیز بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
۹ پرسش: ازدواج دائم یا موقت (صیغه) با خانم بودائی چه حکمی دارد ؟
اگر این مسلمان شود چطور؟
پاسخ: ازدواج دائم یا موقت با زن کافر غیر اهل کتاب جایز نیست و عقد باطل است، مگر این که مسلمان شود و برای مسلمان شدن کافی است که شهادتین را بگوید در حالی که معنای آن را بداند وبداند که با این کار مسلمان می شود ولی لازم نیست قلبا پذیرفته باشد، و اگر ولیّ او (پدر یا جد پدری) کافر باشد اجازه او شرط نیست.
۱۰ پرسش: عده ازدواج موقت برای زنی که یائسه نیست یعنی خون حیض می بیند چقدر است ؟
پاسخ: عده ازدواج موقت: یا دیدن دو حیض کامل است و به احتیاط واجب یک حیض کفایت نمی کند.
یا کذراندن ۴۵ روز پاک بدون خونریزی.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français