پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » پیوند اعضا ـ اهدای عضو

۱ پرسش: اهدای عضو از شخص زنده به شخص زنده دیگری چه حکمی دارد ؟
پاسخ: برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی برای اهدا کننده داشته باشد مانند چشم ودست وامثال آنها حرام است، ولی اگر ضرر مهمی نداشته باشد مانند قطعه‏ ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش اشکال ندارد البته اگر اهدا کننده کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچ وجه جایز نیست وهرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است.
sistani.org/25220
۲ پرسش: برداشتن اعضای میت مسلمان و پیوند زدن آن به شخص مسلمان زنده چه حکمی دارد؟
پاسخ: قطع عضو مسلمان مرده مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست و اگر کسی چنین کند بر او دیه لازم می‌آید و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زده شد و عضو جزو بدن زنده‏ شد، قطع آن واجب نیست.
sistani.org/26247
۳ پرسش: اگر خود شخص وصیت کرده باشند که بعد از فوت اعضای او اهدا شوند، ایا باید به وصیتش عمل کرد؟
پاسخ: نفوذ وصیت شخص به اهدای اعضائش بعد از مرگ مشکل است.
sistani.org/26249
۴ پرسش: حکم ثبت نام و پر کردن فورمهایی که برای اهدای عضو در زمان مرگ مغزی چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر مقصود اهدای عضو بعد از مرگ مغزی باشد، تجویز نمی شود.
sistani.org/26250
۵ پرسش: اهدای اعضای افراد مرگ مغزی چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر کسی که از نظر مغزی مرده است در حالی که قلب وریه او هرچند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام می‌دهند شرعا مرده شمرده نمی‌شود وقطع اعضای او برای الحاق به افراد زنده به هیچ وجه جایز نیست و قتل محسوب می شود و موجب دیه و قصاص است.
sistani.org/26248
۶ پرسش: بریدن عضوی از اندام شخص مرده با وصیت او و پیوند دادن آن به شخص دیگر هرگاه میت مسلمان و یا در حکم مسلمان نباشد چه حکمی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
sistani.org/26246
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français