پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حج ـ خمس اموالی که با آن حج می کنند

۱ پرسش: اگر اموال شخصی مشمول خمس باشد، آیا تنها پرداخت خمس مالی که می خواهد با آن حج کند با این شرط که خمس باقی اموالش را پس از حج بپردازد، برای صحت حج او مُجزی است؟
پاسخ: تأخیر در جدا کردن خمس و نپرداختن آن جایز نیست بلکه غصب و حرام است و اگر خمس پاره ای از اموال خود را بپردازد و با آن حج کند، حجش صحیح است. لیکن به دلیل تأخیر در پرداختن خمس بقیه اموال خود، گناهکار است.
sistani.org/23106
۲ پرسش: اگر مکلَّف نداند که لباس احرام خود را از سودی که بدان خمس تعلق گرفته، خریده است و یا از سود همان سال و یا از آن چه اصلاً خمس بدان تعلق نگرفته است، تکلیفش چیست؟
پاسخ: مُحرم شدن در لباس مذکور مانعی ندارد و احوط آن است که به حاکم شرعی مراجعه و با او به نسبت احتمال وجوب خمس، مصالحه کند.
sistani.org/23107
۳ پرسش: آیا هزینه ثبت نام حج تمتع که سال از آن گذشته باشد خمس دارد؟
پاسخ: اگر حج بر او مستقر نبوده خمس دارد.
sistani.org/11986
۴ پرسش: آیا ادای حج مستحبی از مؤونه استثنا شده از خمس به شمار می رود؟ یا آن که ناچار باید خمس هزینه آن را در صورتی که از سودهایی باشد که خمس بدان تعلق می گیرد پرداخت کرد؟
پاسخ: پرداخت خمس آن، واجب نیست.
sistani.org/23108
۵ پرسش: آیا خمس در هنگام حج فقط بر لباس احرام واجب است یا اگر لباس یا وسیله ای که در حج استفاده نشود شامل خمس می شود؟
پاسخ: اگر بر لباس احرام سال خمسی گذشته باشد و از آن استفاده نکرده است باید خمس آنرا بدهد وهمچنین سایر وسایل دیگر.
sistani.org/12396
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français