پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حج ـ مستحبات مکه معظمه

۱ پرسش: مستحبات مکه معظمه را بیان فرمایید ؟
پاسخ: در مکه چند چیز مستحب است، از جمله:
زیاد خدا را ذکر نمودن و خواندن قرآن.
ختم نمودن قرآن در آن جا.
نوشیدن از آب زمزم، و بعد از آن این دعا را بخواند:
«اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاءاً من کل داء و سقم» سپس بگوید: «بسم الله و بالله و الشکر لله».
زیاد نگاه کردن به کعبه.
در شبانه روز ده مرتبه طواف نمودن اطراف کعبه، در اول شب سه طواف، و در آخر شب سه طواف، و پس از صبح دو طواف، و بعد از ظهر دو طواف.
در روزهای اقامت در مکه سیصد و شصت مرتبه طواف نماید، و اگر این مقدار نتوانست پنجاه و دو مرتبه طواف کند، و اگر آن هم میسور نشد هر مقداری که بتواند.
شخص صروره (کسی که برای اولین بار حج انجام می دهد) به خانه کعبه داخل شود، و مستحب است قبل از دخول غسل بنماید، و در وقت داخل شدن بگوید:
«اللهم انک قلت: و من دخل کان آمنا، فآمنی من عذاب النار».
پس دو رکعت نماز گزارده بر سنگ قرمز بین دو ستون، در رکعت اول بعد از حمد سوره حم سجده و در رکعت دوم بعد از حمد پنجاه و پنج آیه از سایر آیات قرآن بخواند.
نماز خواندن در هر یک از چهار گوشه کعبه، و بعد از نماز این دعا را بخواند:
«اللهم من تهیا او تعبا او اعد او استعد لوفادة الی مخلوق رجاء رفده و جائزته و نوافله و فواضله، فالیک یا سیدی تهیئتی و تعبئتی و اعدادی و استعدادی رجاء رفدک، و نوافلک و جائزتک، فلا تخیب الیوم رجائی، یا من لا یخیب علیه سائل، و لا ینقصه نائل، فانی لم آتک الیوم ثقة بعمل صالح قدمته، و لا شفاعه مخلوق رجوته، و لکنی اتیتک مقرّا بالظلم و الاساءة علی نفسی، فانه لا حجة لی ولا عذر، فاسالک یا من هو کذلک ان تصلی علی محمد و آل محمد و تعطینی مسالتی و تقی عثرتی و تقلبنی برغبتی، و لا تردنی مجبوها ممنوعا و لا خائبا، یا عظیم یا عظیم یا عظیم ارجوک للعظیم، اسالک یا عظیم ان تغفر لی الذنب العظیم، لا اله الا انت».
و مستحب است هنگام بیرون آمدن از کعبه سه مرتبه «الله اکبر» بگوید، و بگوید:
«اللهم لا تجهد بلاءنا، ربنا و لا تشمت بنا اعداءنا، فانک انت الضار النافع».
بعدا پایین آمده، و پله ها را در سمت چپ خود قرار داده کعبه را استقبال نماید، و نزد پله ها دو رکعت نماز بخواند.
sistani.org/23133
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français