پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نذر کردن

۱ پرسش: ۱ـ اگر انسان نذری بکند ولی از سختی ها ی آن نذراطلاع کافی نداشته باشد بعد از نذر کردن به سختی های آن کار پی ببرد آیا انجام آن نذر واجب است یاخیر؟
۲- اگر انسان مطمئن با شد که زمانی نذری کرد ه است ولی هر چه فکر کند یادش نیاید آن نذر چه بوده حکم آن چیست؟
پاسخ: ۱ـ اگر قادر باشد و نذر با صیغه صحیح شرعی باشد باید انجام داد.
۲-اگر متعلق نذر مردد بین چند چیز معین باشد باید همه آنها را انجام دهد و اگر مردد بین چیزهای نامحدودی باشد به مقداری انجام دهد که یقین به اشتغال ذمه باقی نباشد.
sistani.org/14498
۲ پرسش: برای نذر کردن باید صیغه ی خاصی تلفظ کنیم تا نذر واجب شود ؟
پاسخ: بله در نذر باید صیغه خوانده شود ، و لازم نیست آن را به عربی بخواند ، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم ، نذر او صحیح است ، و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم ، ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید عمل کند ، ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم ، یا نام یکی از اولیای خدا را ببرد نذر صحیح نیست .
sistani.org/25449
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français