پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » ماهی

۱ پرسش: آیا از روغن ماهی که از ماهی های حرام گوشت تهیه می شود، در خوراکیها و غیر آن می توان استفاده کرد؟
پاسخ: خوردن آنها جایز نیست ولی در غیر موارد خوردن می توان از آنها استفاده کرد .
sistani.org/12556
۲ پرسش: اگر در شکم ماهی صید شده به وجه شرعی ، ماهی مرده ای پیدا شود چه حکمی دارد ؟
پاسخ: به احتیاط واجب حرام است .
sistani.org/13200
۳ پرسش: خوردن کنسرو ماهی خارجی چه حکمی دارد؟
پاسخ: ماهى به دو شرط حلال است :
۱ـ اینکه از نوع پولک دار باشد
۲ـ اینکه از آب زنده گرفته شود یا در تور ومانند ان مرده باشد
وماهى که از کشورهاى غیر اسلامى وارد مى شود ودر بازار مسلمانان است یا از دست مسلمان گرفته مى شود مى توان نسبت به بودن شرط دوم در ان اطمینان حاصل کرد از این جهت که ماهى تجارتى به وسیله کشتیهاى صید گرفته مى شود که ماهى را زنده مى گیرند وبودن مرده میان انها نادر است واما از جهت شرط اول اگر ماهى با پوست باشد باید دقت شود که پولک دار باشد واگر بدون پوست باشد مانند کنسرو در صورتى که نوع ان مشخص باشد مانند قوطیهاى کنسرو تن یا ساردین وکشور صادر کننده دقت در مطابقت جنس با برچسب داشته باشد مى توان اطمینان حاصل کرد که از نوع حلال است در غیر این صورت اگر فروشنده متدین باشد وپیرو مذهبى باشد که ماهى بى پولک را حرام مى داند واحتمال قوى داده شود که او در نوع ماهى دقت کرده است مى توان به او اطمینان کرد.
sistani.org/25459
۴ پرسش: اگر ماهی را در آب بیهوش کنند و بعد صید کنند چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر زنده صید شود هرچند بی هوش باشد، اشکال ندارد .
sistani.org/13201
۵ پرسش: آیا ماهی را می توان از یک مسلمان سنّی خرید در حالی که نمی دانیم آن پولک دارد یا نه؟
پاسخ: خریداری، جایز است لیکن اگر پولک دار بودن آن احراز نشود خوردن آن جایز نیست.
sistani.org/12558
۶ پرسش: گاهی روی قوطی های کنسرو ماهی نام و یا عکس آن چاپ شده است و از همین راه می فهمیم که ماهی درون قوطی ماهی پولک دار است آیا شایسته است که ما به نام و عکس روی قوطی اعتماد کنیم با علم به اینکه دروغ در اینگونه امور شرکت ها را با ضرر و خسارت بزرگ و شاید خیلی سخت تر، روبرو می سازد؟
پاسخ: اگر به صدق و راستی آنچه در روی قوطی ها نوشته شده است، اعتماد داشته باشیم مطابق آن می توانیم عمل کنیم .
sistani.org/12559
۷ پرسش: در صید ماهی آیا لازم است صیاد مسلمان باشد ؟
پاسخ: لازم نیست .
sistani.org/13205
۸ پرسش: آیا به تور انداختن ماهی در آب برای حلیت کافی است یا خروج از آب لازم است ؟
پاسخ: اگر ماهی در تور صیاد بمیرد حلال است .
sistani.org/13206
۹ پرسش: اگر آب حوض را خالی کنیم و ماهی بمیرد آیا صید حساب می شود ؟
پاسخ: این صید نیست و خوردن چنین ماهی جایز نیست.
sistani.org/13207
۱۰ پرسش: چگونه تشخیص دهیم که ماهی حلال گوشت است؟
پاسخ: ماهی اگر فلس دار باشد حلال است و اگر ندارد و یا اینکه شک کنید که فلس دارد یا ندارد خوردنش حرام است.
sistani.org/12577
۱۱ پرسش: خوردن گوشت کوسه ماهی چه حکمی دارد؟
پاسخ: حرام است.
sistani.org/12583
۱۲ پرسش: ضربه زدن به سر ماهی چند دقیقه پس از صید ان اشکال داردوآیا خوردن ان اشکال دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد و خوردن ان جایز است
sistani.org/12603
۱۳ پرسش: خرید ماهی فلس دار از بازار مسیحی ها چه حکمی دارد؟
با وجودی که نمیدانم این ماهی آیا بیرون از آب مرده یا داخل آب ولی عقل می گوید باید بیرون از آب مرده باشد و احتمال این که داخل آب مرده باشد خیلی کم است ؟
پاسخ: در این صورت می توانید استفاده کنید .
sistani.org/12607
۱۴ پرسش: در مدارس فنلاندی گوشت ماهی می آورند که به دست خود فنلاندی ها گرفته شده است و از طرف دیگر معلوم نیست فلس داشته باشد یا نه ؟
خوردن این ماهی چه حکمی دا رد ؟
پاسخ: خوردن ماهی که ازدست کافر گرفته می شود و نحوه ی صید ماهی و فلس داشتن آن مشکوک است جایز نیست .
sistani.org/12610
۱۵ پرسش: آیا در کشور غیر مسلمان خوردن ماهی که توسط غیر مسلمان صید گردیده حرام است یا حلال ؟
پاسخ: مانعی ندارد بشرط اینکه بدانید که در بیرون اب یا داخل تور مرده است .
sistani.org/12649
۱۶ پرسش: آیا خوردن گوشت ماهی اوزونبرون و خاویار آن جایز می باشد ؟
پاسخ: اگر در اصل خلقتش فلس دار باشد هرچند بعدا از جهت عارضی فلس او جدا شده باشد حلال است ولی در صورت شک خوردن جایز نیست .
sistani.org/12657
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français