پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » قرائت

۱ پرسش: در نمازهایی که باید آهسته خوانده شود ایا حرکت دادن لب ها و زبان فقط کفایت می کند ؟
یعنی هیچ گونه صوتی از حنجره خارج نشود.
پاسخ: لازم است در قرائت قرآن واذکار وادعیه به نحوی ادا شود که عرفا صدق تکلم کند به این معنی که صدا از مخارج الفاظ خارج شود که امکان شنیدن همهمه آن از سوی خواننده در شرایط مناسب باشد وکافی نیست که الفاظ را تصور کند یا به قلب خود بگذراند چه زبان ولب را تکان ندهد وچه تکان بدهد ولی صدایی خارج نشود البته لازم نیست خود او الفاظ را به وضوح بشنود یا به نحوی باشد که اگر شرایط مناسب بود می شنید گرچه مستحب است نمازگزار در جایی نماز بخواند که موانع نباشد وصدای خود را بشنود.
sistani.org/25525
۲ پرسش: آیا باید بین حرف ضاد و ظاء در قرائت نماز فرق بگذاریم؟
پاسخ: معظم له در مورد این مسأله احتیاط وجوبی دارند پس اگر مکلف از اهل خبره در این امور باشد می تواند بر خبره خود در مورد آن اعتماد کند و اگر نتوانست که بین ضاد و ظاء تمییز نماید و هر یک را از موضع خود ادا کند هر آنطور که بیاورد کفایت می کند.
sistani.org/25526
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français