پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » روزه - نیت

۱ پرسش: نیت روزه تا چه موقع می تواند باشد؟
پاسخ: اگر نیت روزه ماه رمضان را فراموش کند وتا قبل از ظهر متذکر شود نیت همان وقت کافی است ولی اگر بعد از ظهر متذکر شود بنابر احتیاط واجب کافی نیست ، بنابر این باید نیت روزه نماید واحتیاطا پس از ماه رمضان قضا کند. البته منظور از نیت گفتن کلامی نیست یا به قلب سپردن مطلبی نیست بلکه همین که درضمیر ناخود آگاه او انگیزه روزه باشد کافی است حتی اگر تفصیلا متوجه نباشد.
sistani.org/14499
۲ پرسش: آیا برای نیت روزه ماه مبارک رمضان هر روز نیت کنیم؟
پاسخ: در مورد نیت روزه ماه رمضان لازم نیست هر شب نیت کند وتصمیم داشته باشد که فردا را روزه باشد بلکه کافی است قبل از ماه رمضان تصمیم بر روزه همه ماه را داشته باشد ودر طول ماه در ضمیر ناخودآگاه او این تصمیم باشد به نحوی که اگر او را متوجه سازند به یاد می آورد که فردا را روزه است اما اگر به طور کلی روزه را فراموش کرده باشد یا نداند ماه رمضان است ونیت روزه را نداشته باشد پس اگر قبل از ظهر متوجه شود ونیت کند روزه اش صحیح است واگر بعد از ظهر متوجه شود به احتیاط واجب باید روزه آن روز را ادامه دهد وبعدا قضا کند
sistani.org/25352
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français