پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » استبراء

۱ پرسش: استبرا چیست ؟
آیا واجب است یا مستحب؟
و روش صحیح استبراء چگونه است؟
پاسخ: استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن ادرار انجام می دهند برای آنکه اطمینان کنند ادرار در مجرا نمانده است.
و روش آن این است که بعد از قطع شدن ادرار اگر مخرج غائط (مدفوع) نجس شده اول ان را تطهیر کنند بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد انگشت شست را روی الت و انگشت پهلوی شست را زیر ان بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از ان سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.
sistani.org/11799
۲ پرسش: آیا استبرا برای مرد واجب است و فایده استبرا چیست؟
پاسخ: واجب نیست ولی اگر بعد از ادرار کردن با فاصله کمی مایعی مشکوک ببینید و شک کنید که ادرار است یا نه ، چون استبرا کرده اید این مایع پاک است. و اگر استبرا نکرده باشید این مایع نجس است.
sistani.org/25925
۳ پرسش: اگر من بعد از ادرار کردن استبرا نکرده باشم و بعد از گذشت مدت زمانی مثلا یک ساعت مایعی مشکوک روی لباسم ببینم ایا حکم ادرار دارد و نجس است؟
پاسخ: نجس نیست.
sistani.org/26133
۴ پرسش: بعد از انجام غسل جنابت آبی مشکوک به منی خارج می‌شود نجس است یا خیر و آیا نیاز به غسل مجدد دارد یا نه؟
پاسخ: اگر بعد از جنابت و قبل از غسل کردن ادرار کرده وبعد از ادرار هم استبراء انجام داده است آن آب پاک است. و غسل ندارد.
sistani.org/11798
۵ پرسش: اگر بعد از انجام عمل استبراء مایع چسبناک و کشداری از آلت خارج شود حکم منی دارد یا خیر؟
پاسخ: خیر.
sistani.org/11800
۶ پرسش: خانم ها استبرا دارند؟
یعنی اگر بعد از ادرار مایع مشکوکی ببینند نجس است؟
پاسخ: خانم ها استبرا ندارند و اگر مایع مشکوکی بعد از ادرار ببینند، نجس نیست.
sistani.org/26131
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français