پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » آب کر

۱ پرسش: آیا آب شیر حکم آب کر را دارد؟
پاسخ: بله .
sistani.org/11937
۲ پرسش: ترشحات آب کر (آب شیر) بعد از برخورد به کاسه دستشوئی پاک است یا نجس ؟
پاسخ: پاک است .
sistani.org/11938
۳ پرسش: مقدار آب کر را بیان فرمائید ؟
پاسخ: آب کر تقریباً معادل ۳۸۴ لیتر است .
sistani.org/11939
۴ پرسش: ۱ـ بدن و لباس اگر با ادرار نجس شود با آب کر چند بار باید شسته شود تا پاک شود؟
۲ـ محل خروج ادرار با آب کر یا قلیل چند بار باید شسته شود تا پاک شود؟
۳ـ خون و منی و مدفوع اگر به بدن و لباس برخورد کند با آب کر یا قلیل چند بار باید شسته شوند؟
پاسخ: ۱ـ به احتیاط واجب دو بار.
۲ـ یک بار.
۳ـ یک بار.
sistani.org/26152
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français