پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » اجاره

۱ پرسش: اگر کارگری را اجیر کنیم و هیچ شرطی از بیمه کردن و غیره نکرد ولی بعد از انجام کار و گرفتن حقوق ادعای بیمه و دیگر امتیازات می کند ایا چنین حقی دارد؟
پاسخ: اگر کسی را اجیر کنند و مقرراتی که در مورد حقوق کارگر در قانون آمده است مورد توجه نباشد کارگر حق مطالبه ندارد مگر این که آن مقررات به حدی در عرف جامعه متعارف شود که هیچ قراردادی بدون رعایت آنها بسته نشود به گونه ای که اگر ذکر نگردد، در عرف معلوم باشد که آن مقررات مورد توجه است.
sistani.org/25509
۲ پرسش: هر گاه عقد اجاره ای صورت بگیرد به شرط اینکه گرم کردن ساختمان به عهده مؤجر باشد و بعد از مدتی هزینه گرم کردن بیش از اجرت آن بشود، آیا باید مؤجر بر تعهد باقی باشد و لو اینکه در قرارداد تعدیلی بیش بینی نشده باشد و اگر عقد به غیر اجاره باشد تکلیف چیست ؟
پاسخ: باید به تعهدی که ضمن عقد اجازه داده است عمل کند و فرقی بین اجاره و غیره نیست .
sistani.org/11955
۳ پرسش: اگر مستاجر خانه، منزل را به کسی دیگر اجاره دهد و خود زندان رود و مالک از مستاجر دوم طلب اجاره کند و رضایت ندهد حکم چیست؟
پاسخ: اگر مالک با مستاجر اول شرط انتفاع شخصی نکرده باشد و مستاجر حق اجاره دادن خانه را داشته باشد، چنانچه مدت اجاره باقی است کسی حق رجوع به مستاجر را ندارد ، و در این مدت مستأجر دوم حق انتفاع از منزل مزبور را دارد ولی به هر حال طرف مالک مستاجر اول است و باید مبلغ اجاره را بدهد.
sistani.org/11956
۴ پرسش: اجاره دادن وسایل مسجد چه حکمی دارد.
پاسخ: گرفتن مبلغ به ازای استفاده از مسجد جایز نیست. بله جایز است برای متولی شرعی اوقاف مسجد گرفتن پول به ازای استفاده از موقوفات مسجد در مجلس ختم همانند فرش و روشنائی و تهویه و بلندگو اگر مقتضای وقفیت آنها چنین باشد، به این معنی که وقف فرش و تهویه و غیره وقف منفعت باشد نه وقف انتفاع.
sistani.org/26201
۵ پرسش: اگر در اجاره شرط دوام بشود یا اجرت مجهول باشد یا مدت مجهول باشد حکم چیست ؟
پاسخ: در تمام فروض مذکوره اجاره باطل است، بلکه هم باید مدت اجاره را تعیین کنند و هم اجرت را باید مشخص کنند .
sistani.org/11960
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français