پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » بانک

۱ پرسش: کار کردن در بانک دولتی یا خصوصی و اجرت گرفتن برای کارهای بانکی چه حکمی دارد و ایا مستحق این اجرت هستم یا نه؟
پاسخ: معاملات بانکی دوگونه هستند :
۱ـ معاملات بانکی حرام : مانند معاملات ربوی و نمایندگی در اجـرای آنـهـا ، ثـبـت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکتهایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها ، از معاملات حرام به شمار می رود و اشتغال در بخش های یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمی گردد.
۲ـ معاملات بانکی جایز: آنچه از معاملات ذکر شده فوق نباشد که پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است .
sistani.org/26202
۲ پرسش: اگر شخصی بخواهد از حساب بانکی خود در عابر بانک مبلغی را بکشد اتفاقاً پولی بیشتر در آید و بانک متوجه نشود، آیا گرفتن چنین پولی جایز است؟
پاسخ: جایز نیست و باید به بانک برگرداند.
sistani.org/12021
۳ پرسش: اگر پولی در بانک گذاشته بودم و جایزه ای به من دادن آیا می توانم در این پول (جایزه) تصرف کنم یا باید نصفش به فقیر بدم و فقط از نصفش استفاده کنم؟
پاسخ: تصرف در تمام جایزه بانک ها جایز است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی.
sistani.org/12022
۴ پرسش: گذاشتن پول در بانک برای جایزه چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر هنگام گذاشتن پول شرط سود یا شرکت در قرعه کشی نشود اشکال ندارد ـ هرچند که میدانید آنها این کار را خواهند کرد ـ و در صورت دادن جایزه اجازه دارید آن را بگیرید.
sistani.org/12028
۵ پرسش: آیا پولی که در بانکها یا تعاونیها میگذاریم بهره ان حرام است یا حلال؟
پاسخ: اگر سپرده گذاربر اساس معاملاتی که بر حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل ساثر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد .
sistani.org/12029
۶ پرسش: آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟
پاسخ: حرام نیست بلکه جعل است و اشکال ندارد .
sistani.org/12030
۷ پرسش: در مورد خورد کردن چک به طور کامل توضیح بفرمایید که در چه صورتی جایز و در چه صورتی جایز نیست ؟
پاسخ: اگر چک واقعی است به این معنی که مبلغ آن را فروشنده از کسی طلب دارد فروش آن جایز است. و در غیر این صورت جایز نیست.
sistani.org/12037
۸ پرسش: گرفتن وام بانکی در کشور اسلامی چه حکمی دارد؟
البته هنگام بازپرداخت درصدی سود روی آن اضافه می گردد.
پاسخ: اگر بانک دولتی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد می توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض برای خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.
و اگر بانک خصوصی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن این وام جایز نیست.
sistani.org/12040
۹ پرسش: حکم خرید و برداشت پول از ویزا کارت و یا مستر کارت یا دیگر کارت های اعتباری خارجی چیست ؟
پاسخ: خریدن و استفاده از این گونه کارتها اشکالى ندارد و جایز است با آنها خرید شود و قیمت به عهده بانک گذاشته شود. مگر این که در ضمن قرارداد با بانک تعهد کند که در صورت تأخیر پرداخت، ملتزم به پرداخت سود دیر کرد باشد که این تعهد حرام است، ولى اگر خارج از قرارداد حواله تعهد کند که در مقابل خدمات بانکى مبلغى را بپردازد اشکال ندارد. همچنین جایز است با این کارتها مبلغى را از بانک دولتى به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع قرض کنند. ولی اگر بدون این قصد قرض با سود بگیرند ربا وحرام است.
sistani.org/25444
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français