پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » تقلید

۱ پرسش: نظر معظم له در مورد بقا بر میت چیست ؟ (تقلید کردن)
پاسخ: اگر میت اعلم باشد باید بر تقلید اوباقی باشد واگر مجتهد زنده أعلم باشد باید به او عدول کند و از مجتهد زنده اعلم تر تقلید کند.
sistani.org/12106
۲ پرسش: اینجانب مقلد شما هستم. آیا همسرم باید به تبعیت از من از مقلدی که من از او تقلید می نمایم تقلید نماید؟
پاسخ: تبعیت از شوهر در مرجع تقلید صحیح نیست بلکه باید از مجتهد اعلم تقلید کرد چه شوهر مقلد او باشد چه نباشد.
sistani.org/12107
۳ پرسش: اگر احتمال دهیم که فتوی عوض شده آیا باید به احتمال عمل کنیم یا به رساله؟
پاسخ: باید به رساله عمل کرد.
sistani.org/12108
۴ پرسش: آیا در مسأله ای که معظم له حکم احتیاط واجب داده اند می توان از آیت الله خوئی تقلید نمود؟
پاسخ: در احتیاط واجب نمی توان به مرجع میت رجوع کرد مگر اینکه سابقا مقلد ایشان بوده باشد.
sistani.org/12109
۵ پرسش: آیا می توانم مرجع تقلیدم را تغییر دهم؟
پاسخ: اگر مرجع شما اعلم از دیگران است نمی توانید آنرا تغییر دهید و اگر دیگری اعلم است لازم که از او تقلید کنید و ملاک در هر دو شهادت اهل خبره در مسأله اعلمیت است.
sistani.org/12111
۶ پرسش: آیا در موارد احتیاط واجب و یا مستحب می توانیم به مرجع دیگری مراجعه نمود؟
پاسخ: در موارد احتیاط واجب می توان به مرجع دیگر مراجعه کرد با رعایت اعلم فالاعلم و در موارد احتیاط مستحب الزام به عمل به نظر مرجع نیست.
sistani.org/12113
۷ پرسش: شخصی که مسئله ای برایش پیش می آید و در توضیح المسائل هم چیزی در آن مورد ذکر نشده باشد آیا بر او واجب است که استفتاء کند ؟
پاسخ: لازم است فتوای مرجع خود را در مسأله بپرسد و راه رسیدن به فتوی آسان است.
sistani.org/12114
۸ پرسش: اگر طبق نظر اهل خبره بر تقلید از یکی از مراجع فوت شده باقی بمانیم در مسائلی که در رساله وجود ندارد از چه کسی استفتاء کنیم ؟
پاسخ: در مسائلی که مرجع اعلم فوت شده فتوا ندارد یا فتوای وی معلوم نیست می توانید به مرجع زنده ای که اعلم از سایر مراجع باشد رجوع کنید.
sistani.org/12117
۹ پرسش: اینجانب مقلد مرجعی بوده ام و از ایشان تقلید می کردم ولی بعد از فوت آن مرجع اکنون هیچ مرجعی برای خود انتخاب ننموده ام؟
پاسخ: از اهل خبره بپرسید و از اعلم تقلید کنید زیرا روز قیامت در صورتی معذور هستید که اعمال شما مطابق با فتوای اعلم باشد.
sistani.org/12124
۱۰ پرسش: دختری در سن ۹ سالگی بدون تحقیق از مرجع پدر و مادرش تقلید کرده است بعد از مدتی احساس می کند که مرجع دیگری اعلم هستند آیا می تواند به ایشان عدول کند؟
پاسخ: اگر از گفته پدر و مادر به اعلمیت مرجع خود وثوق پیدا کرده بود با فرض اینکه آنها از اهل خبره تحقیق کرده اند و به اعلمیت آن مرجع رسیده اند جایز نیست از تقلید خود عدول کند تا اینکه اعلمیت مرجع دیگر ثابت شود و اگر این طور نبود لازم است از اعلم تفحص کنید و آن مرجع را تقلید کند.
sistani.org/12126
۱۱ پرسش: آیا در یک مورد خاص می توان از یک مرجع تقلید ، غیر از مرجع تقلید خود تقلید کرد؟
پاسخ: خیر.
sistani.org/12128
۱۲ پرسش: آیا به دست آوردن حکم مساله از طریق تلفن یا سایت که منسوب به مرجع تقلید است برای مکلف حجیت دارد؟
و آیا می تواند آن مساله ای را که شنیده برای مردم به عنوان حکم شرعی و نظر مجتهد بیان کند؟
پاسخ: اگر اطمینان به درستی آن پیدا نماید می تواند به آن حکم عمل کند و برای مردم بیان کند.
sistani.org/12132
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français