پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » تذکیه حیوان

۱ پرسش: تذکیه حیوان را توضیح دهید؟
پاسخ: راه حلال وپاک گشتن گوشت وپوست حیوان است با شرایط معین.
مثلاً تذکیه ماهی ، زنده بیرون آورده شدن آن است از دریا وآب ویا لااقل در داخل تور وابزار صید مرده باشد نه در بیرون آن ودر آب. وهمینطور اگر چهار رگ گاو، گوسفند ومرغی را که قابل تذکیه هستند ببرند گوشت وپوست آنها پاک وحلال می شود وحتی اگر حیوان حرام گوشت قابل تذکیه باشد وچهار رگ اوقطع شود پاک می گردد هر چند گه خوردن گوشت آن حرام است پس تذکیه ماهی ، زنده از آب بیرون آوردن آن است ودر جز ماهی با بریدن چهار رگ.
sistani.org/12189
۲ پرسش: ایا می توانیم گوشتهایی خارجی که روی آن نوشته حلال و در بازارها عرضه شده استفاده کنیم؟
پاسخ: با چنین گوشتهایی باید بر اساس ضوابط عمومی در گوشتها رفتار نمود و در دو حالت خوردن آن حلال است:
۱- علم یا اطمینان به ذبح شرعی داشته باشد.
۲- نشانه ای بر ذبح شرعی باشد همانند اینکه از فروشنده مسلمان بخرد و احتمال دهد که او ذبح شرعی آن را احراز نموده اما اگر چنین احتمالی ندهد جایز نیست.
اما در غیر این دو صورت جایز نیست و اعتباری به نوشته (حلال) یا گفته غیر مسلمان نیست مگر اینکه موجب اطمینان گردد .
sistani.org/25458
۳ پرسش: آیا می توان گوشتی را از سوپر مارکتی خرید که صاحب آن مسلمان است و به عنوان گوشت تذکیه شده می فروشد با علم به اینکه او شراب هم می فروشد؟
پاسخ: بلی، جایز است و خوردن آن گوشت حلال می باشد هر چند که قبلا به دست غیر مسلمان بوده، به شرط آنکه احتمال بدهیم که فروشنده مسلمان تذکیه شرعی آن را احراز کرده است اما بدون چنین احتمالی، حلال نیست.
sistani.org/12187
۴ پرسش: بر روی برخی صابونها نوشته می شود که در آن پی و چربی خوک و یا حیوان تذکیه نشده، به کار رفته است و ما نمی دانیم آیا آن پی و چربی به شئ دیگر استحاله پیدا کرده است یا نه؟ آیا چنین صابونی پاک است؟
پاسخ: اگر بدانیم که در ساختن صابونی پی و یا چربی خوک و یا حیوان مردار و غیر مذکی به کار رفته است چنان صابونی نجس است مگر آن که استحاله آن، مسلم و قطعی باشد و استحاله پی و چربی در چنین صابونی، معلوم و مسلم نیست.
sistani.org/12188
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français